مراحل ثبت علائم تجاری در کرج

یکی از مواردی مهمی که درامر تجارت باید در نظر گرفت این است تاجر جهت بهتر شناساندن تجارت خود علائم تجاری خود را در کرج ثبت نماید . جهت تفکیک محصولات و هم چنین خدمات و تولیدکنندگان کالا و فروشندگان تاجران مختلف علائم تجاری خاصی نیاز است که این علائم می تواند شامل نقش، عکس ، حروف ، اعداد و.... باشد .

بنابراین جهت حق انحصاری علائم تجاری خود الزامی است که این علائم در اداره ثبت مالکیت صنعتی ثبت گردد.

ثبت علائم تجاری در کرج اختیاری می باشد مگر در مواردی که دولت آن را الزامی بداند ولی بهترین کار برای عدم سوء استفاده افراد متقلب کار این است که علائم تجاری به ثبت برسد .

نشان یا علائم تجاری در کرج چیست ؟

 • میتوان گفت هر نشان یا علائم قابل رویتی که بتواند کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از هم متمایز سازد .
 • علامت جمعی، یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت، معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
 • حق انحصاری علائم تجارتی فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند .
 • مدت اعتبار این علائم تجاری ثبت رسیده مدت 10 سال می باشد. بعد از اتمام این دوره با ارائه مدارکی قابلی تمدید می باشد .
 • علائم تجاری قابل انتقال می باشد در نتیجه مالک آن جهت انتقال آن به دیگری الزامی است درخواست کتبی آن را به ثبت برساند.
 • برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود .
 • تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد .

هدف از ثبت علائم تجاری چیست؟

حفاظت علائم تجاری همچنین مانع تلاش‌های رقبای غیرمنصف، مثل متقلبان،‌ برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه خدمات نامرغوب یا متفاوت می‌شوند. این نظام، آگاهی و امکان سرمایه‌گذاری جهت تولید و فروش کالاها و خدمات را در منصفانه‌ترین شرایط ممکن به مردم می‌دهد و از این راه تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علائم تجاری در کرج

شخص حقیقی

 1. رونوشت شناسنامه ارائه گردد.
 2. کارت ملی ارائه گردد.
 3. در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد رونوشت کارت بازرگانی الزامی است.
 4. رونوشت مجوز فعالیت اعم از جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیتی که از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی صادر شده باشد .

شخص حقوقی

 1. رونوشت شناسنامه ارائه گردد.
 2. رونوشت کارت ملی ارائه گردد.
 3. رونوشت روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ارائه گردد توجه داشته باشید که از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد.
 4. رونوشت مجوز فعالیتاعم از جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیتی که از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی صادر شده باشد ارائه گردد.
 5.  در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد کارت بازرگانی ارائه گردد.

نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

مراحل لازم جهت ثبت علائم تجارتی در کرج

* ثبت علائم تجاری در اداره مالکیت صنعتی صورت می گیرد .

* ارائه مدارک متقاضی الزامی می باشد . 

مدارک لازم جهت ثبت علائم تجاری عبارتند از: 

الف) شخص حقیقی: کپی شناسنامه،کارت ملی،کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد) ،کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

ب) شخص حقوقی: کپی شناسنامه،کپی کارت ملی، کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد) ،کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی) ،کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

جهت اطلاعات بیشتر درباره ی مدارک لازم برای ثبت علائم تجاری در کرج به مقاله آن مراجعه نمایید.

* متقاضیان از دایره فروش اوراق بهادار 3 صفحه اظهارنامه ثبت علائم تجاری را خریداری نموده و مانند نمونه پیوستی آن را تکمیل نمایند .

باید این مورد را در نظر داشت اگر علائم پیشنهادی که انتخاب نموده اید بصورت تصویر یا نوشته خاصی باشد الزامأ 10 قطعه از تصویر و یا نوشته بهمراه اظهارنامه تحویل اداره مالکیت صنعتی داده شود .

نکته 1:به تعداد هر طبقه اضافه یک قطعه تصویر مذکور باید اضافه گردد.
نکته 2:اندازه نمونه ها نباید از ده سانتی متر از هر طرف تجاوز نماید .

* ارائه مدارک الزامی می باشد که این مدارک توسط کارشناسان اداره مورد بررسی قرار می گیرد و مبلغ هزینه اظهارنامه از سمت کارشناسان تعیین شده و متقاضی جهت پرداخت حق ثبت به حسابداری مراجعه نماید .

* متقاضی به حسابداری مراجعه می نماید و با ارائه اظهارنامه فیش بانکی صادر می شود . جهت واریزی الزامأ در بانک ملی مستقر در همان ساختمان صورت می گیرد . سپس بعداز واریزی مبلغ فوق رسید آن به حسابداری ارائه گردد . مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعکاس در دفاتر مربوطه اظهار نامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی میدهد.

اولین اقدام همان طور که گفته شده است اقدام به ثبت علائ�� تجاری می باشد . قبل از اقدامات به ثبت جهت اطلاع بیشتر از هزینه ثبت علائم تجاری در کرج می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید . 

* مدارک اظهارنامه و تصاویرعلائم انتخابی تحویل اداره داده می شود . اظهارنامه در در دفتر ثبت اظهار نامه ثبت شده و به مهر ساعتی همراه با روز و ماه و سال ممهور می گردد.نسخه اول اظهارنامه به متقاضی تحویل داده می شود . نسخه دوم آن در سوابق پرونده متقاضی در اداره ثبت می شود . نسخه سوم آن جهت یررسی ها در اختیار کارشناسان اداره قرار می گیرد.

* کارشناسان بررسی های لازمه را در جهت عدم سابقه ثبت این علائم را انجام می دهند و ظرف مدت 15 روز اقدامات لازم را جهت ثبت علائم تجاری انجام میدهند .

نکته 1 : در صورتی که کارشناسان در حین انجام استعلامات سابقه ثبت علائم را متوجه شوند . اخطاریه رد علائم را صادر می نمایند  
نکته ۲:در صورت رد تقاضای ثبت علامت تجارتی از ناحیه اداره ، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از این تصمیم به دادگاه های حقوقی تهران شکایت نماید

* مسئول اداره پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر آگهی مذکور آن را امضا می نماید . این آگهی که یک نمونه از علائم درخواستی به آن الصاق شده ضمن ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول این امر ، تحویل متقاضی می گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران(به نشانی تهران پارک شهر خیابان بهشت ساختمان دادگستری جمهوری اسلامی ایران )برده شود

تذکر : متقاضی قبل از مراجعه به روزنامه رسمی باید اقدام به تهیه کلیشه تصویر علامت مربوط نماید و سپس کلیشه مذکور را بهمراه آگهی تحویل روزنامه رسمی نماید .

* پس اراینکه آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی درج و منتشر گردید متقاضی ۳۰ روز(با احتساب دو روز اضافه)بعد از تاریخ انتشار با در دست داشتن یک نسخه از روزناه مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید و ضمن تقدیم یک برگ تقاضای ثبت علامت(بشرح نمونه)و یک نسخه از روزنامه فوق تقاضای ثبت علامت تجارتی را بنماید

* مسئول اداره پس از وصول تقاضا و روزنامه رسمی دستور ضمیمه شدن به پرونده را صادر و به کارشناس مربوطه ارجاع می نماید . کارشناس معینه پرونده را بررسی و در صورت عدم وصول اعتراص نسبت به تقاضای ثبت علامت تجارتی دستور پرداخت حق الثبت علامت تجارتی راصادر و اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجارتی می نماید و ضمن گواهی مراتب را به نظر مسئول اداره رسانده و مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع میدهد.

* متقاضی به حسابداری مراجعه و مسئول حسابداری با ملاحظه پرونده و محاسبه فیش مبلغ حق الثبت را صادر و متقاضی برای پرداخت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت رجوع نموده و پس ا ز پرداخت وجه به حسابداری مراجعه و یک نسخه از فیش را تحویل حسابداری می دهد. مسئول حسابداری با ملاحظه فیش انعکاس در دفاتر مربوطه اظهار نامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی میدهد.

* متقاضی یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی را از قسمت فروش اوراق خریداری و به اداره مراجعه و مدارک پرداخت حق الثبت و برگ تصدیق را ارائه و مسئول اداره دستور ضم به پرونده و ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید . یک قطعه از علامت در دفتر ثبت علایم و دفتر طبقات کالا الصاق و ثبت می شود .

مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت در ج و ضبط پرونده شده و آگهی ثبت علامت تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می گردد.

* متقاضی به روزنامه رسمی مراجعه و آگهی ثبت علامت تجارتی را جهت درج در روزنامه ارائه میدهد.

*متقاضی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی منتشره مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و روزنامه رسمی را جهت ضبط در پرونده ارائه می دهد . مسئول اداره باوصول روزنامه رسمی حاوی درج آگهی ثبت علامت تجارتی تصدیق ثبت علامت تجارتی را امضا و دستور تحویل آن را به متقاضی صادر می نماید . تصدیق ثبت پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت می شود .

* تصدیق ثبت علائم تجارتی از تاریخ اظهار نامه مربوط بمدت ده سال اعتبار دارد . در صورتی که صاحب علامت تمایل به استمرار سابقه ثبت داشته باشد می تواند حداکثر ظرف ۶ ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت اقدام به تجدید علامت نماید . در صورتی سپری شدن مدت ۶ ماه علامت ثبت شده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت .

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت آراکس

سرعت و دقت بالا

ثبت شرکت آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت شرکت آراکس

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.