مدارک لازم برای ثبت شرکت

تمامی افراد حقیقی و حقوقی، خارجی و ایرانی می توانند ثبت شرکت خود را انجام دهند، بدون هیچ محدودیتی و تنها محدودیت این افراد در سن آنها وجود دارد که باید سن قانونی و دارای 18 سال باشند که زیر این سن در نوع قالب شرکت سهامی خاص فقط می تواند سهام دار باشد.ه

هیچ شرکتی به صورت یک نفره به ثبت نمی رسد و باید تعدادی اعضا باشد که حداقل اعضا برای ثبت شرکت دو نفر می باشند. 

به صورت دیگر می توان شرکت به این گونه  تعریف کرد از جمله نهاد ها و یا موسسه ای که در کنار هم و با مشارکت یکدیگر و در میان گذاشتن تمام تجربه و توانایی ها اقدام به ثبت می نمایند که هدف اعضا و موسس از ثبت شرکت بدست آوردن سود و منفعت می باشد و هم چنین اعتبار کسبی و شهرت می باشد. 

اگر فرد مایل است تمام اختیارات را خود در دست بگیرد می تواند 99 درصد سهام را به خود اختصاص داده و 1درصد باقی مانده را به دیگری و تمامی سمت ها اعم از مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و حق امضا را به خود اختصاص دهد و شخص دوم را به عنوان عضو ساده هیئت مدیره انتخاب کند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت 

 • ارائه مدارک احراز هویتی متقاضی از جمله کارت ملی و شناسنامه اعضا و مدیران
 • ارائه گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضا و مدیران شرکت 
 • ارائه مجوز فعالیت شرکت در صورتی که موضوع فعالیت آن به گونه ای باشد که نیاز به اخذ مجوز باشد . 
 • ارائه وکالتنامه در صورت وجود وکیل و یا نماینده قانونی
 • تنظیم و تألیف کلیه الوراق اساسی شرکت از جمله تنظیم صورتجلسه ، اساسنامه شرکت و شرکتنامه و...

مزایای ثبت شرکت

از مزایای ثبت یک شرکت می توان به مواردی که در ذیل ذکر شده است اشاره نمود:

 1.  با ثبت شرکت فعالیت شرکت به صورت رسمی و قانونی می شود.
 2.  با ثبت شرکت مسئولیت میان چند نفری که با یکدیگر به عنوان شریک فعالیت می کنند تقسیم می گردد و همه در برابر دیون و قروض شرکت مسئول می باشند.
 3. ثبت شرکت سبب اطمینان و اعتماد بیشتر سازمان ها،دایره ها به اشخاص حقوقی می شود.
 4.  با ثبت شرکت دولت به صورت گسترده تر از اشخاص حقوقی حمایت می نماید.
 5. با ثبت شرکت امکان شرکت در مناقصه ها و مزایده های شرکت ها و ارگان های دیگر مجقق می شود.
 6.  ثبت شرکت اخذ نمایندگی رسمی از دیگر سازمان های داخلی و خارجی را ممکن می نماید.
 7. ثبت شرکت باعث اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت ها و توجه به اطلاع رسانی و پشتوانه بهتر آن ها می شود.
 8. با ثبت شرکت امکان استفاده و بهره برداری بسیار بیشتر از امتیازات،اعتبارات و تسهیلات دیگر نهادها محقق می شود.

مراحل ثبت شرکت 

در صورتی شرکت هنگام تأسیس به رسمیت شناخته می شود که در اداره ثبت شرکت با گذراندن مراخلی و پرداخت هزینه های دولتی امکان پذیر باشد . اداره ثبت شرکتها سامانه ای را برای متقاضیان آماده کرده اند که در آن بتوان اظهارنامه ثبت شرکت را انجام داد . دیگر به اداره ثبت شرکتها مراجعه نکرده و در زمان و هزینه های صرفه جوی کرد.

می توانید جهت اطلاع از مراحل ثبت شرکت با کلید بر روی لینک آن به مقاله مربوطه مراجعه نمایید و اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در تمامی زمینه ها می تواند فعالیت داشته باشد هم امور تجاری و هم امور غیر تجاری سود آور که پرداخت مالیات داشته باشد، این شرکت در تمامی زمینه های کامپیوتری، مهندسی و خدماتی و... می تواند فعالیت داشته باشد.

 1. حداقل اعضای تشکیل دهنده آن دو نفر هستند که این یک امتیاز مثبت است.
 2. حداقل سرمایه تشکیل شرکت صد هزارتومان می باشد و بای با توجه به فعالیت شرکت در نظر گرفته شود.
 3. سرمایه شرکت واریزی به جایی ندارد و تبدیل به سهام نمی شود.
 4. هرچه سرمایه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بیشتر باشد اعتبار و تعهدات آن بیشتر می شود.
 5. برای انتخاب نام این شرکت حتما عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود .
 6. در نام شرکت نام هیچ یک از اعضا نباید قید شود وگرنه نام قید شده در قبال اشخاص ثالث به تنهایی مسئول است و در صورت پرداخت قروض جدای سرمایه شرکت خود به تنهایی با سرمایه خود هم مسئول پرداخت آنها می شود.
 7. اعضای تشکیل دهنده شرکت با مسئولیت محدود بیشتر از دو نفر هم می توانند باشند اما لازم به ذکر است که اگر اعضای تشکیل دهنده این شرکت بیش از 12نفر شوند باید 3نفر به عنوان هیات نظارت انتخاب شوند که از بین شرکا و اعضای هیات مدیره نباشند.
 8. تمامی مراحل اداری و ثبتی محدود بسیار ساده تر از سهامی خاص انجام می گیرد.
 9. در شرکت با مسئولیت محدود به راحتی سهامی خاص وام تسهیلات به آن تعلق نمی گیرد و امکان شرکت در مزایدات و مناقصات را ندارد چون شرکت های دولتی در این امور فقط سهامی خاص را قبول دارند.
 10. شرکت با مسئولیت محدود می تواند با طراحی خاص عنوان خود وام و تسهیلات 4 تا 8 برابر سرمایه خود دریافت کند.

تذکر مهم : شرکت با مسئولیت محدود از نظر مالیاتی با شرکت های دیگر هیچ فرقی نمی کند. قانون مالیات شامل حال تمامی شرکت ها می شود و مالیات برای شرکت ها بر اساس سود خالص بدست آمده در هر سال توسط ادارهی مالیات تعیین شده و هیچ ربطی به نوع شرکت ندارد.

لازم به یادآوری می باشد که امکان تبدیل شرکت ها به هم وجود ندارد یعنی نمیتوان سهامی خاص را به محدود و یا محدود را به سهامی خاص تبدیل کرد پس بهتر است در زمان ثبت شرکت از قبل تمام فکرها و تصمیم گیری های درست انجام شده باشد.

مجتمع ثبت آراکس دارای دپارتمان تخصصی در زمینه ثبت شرکت می باشد . 

مدارک لازم برای ثبت شرکت محدود

 • کپی شناسنامه اعضا
 • کپی کارت ملی اعضا
 • گواهی عدم سوء پیشینه افرادی که سوء پیشینه دارند می توانند شرکت را به ثبت برسانند اما نمی توانند به عنوان مدیر یا بازرس و همچنین عضو اعضای هیئت مدیره باشند تنها می توانند به عنوان سهام دار حضور داشته باشند.
 • درصورت مجوزی بودن موضوع ارائه مجوز
 • افراد خارجی هم با ارائه پاسپورت و ترجمه آن می توانند شرکت را به ثبت برسانند.
 • بعد از فرستادن این مدارک اعضای هیئت مدیره که نباید اشتغال به مشاغل دولتی داشته باشند باید به امضای اقرانامه عدم اشتغال به مشاغل دولتی بپردازند.
 • انتخاب اسم حداقل 3سیلابی و تعیین و اعلام موضوع شرکت
 • تعیین آدرس شرکت
 • تعیین میزان سرمایه،سمت ها و افراد دارای حق امضا

ثبت شرکت سهامی

شرکت سهامی به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تقسم می شوند. شرکت های سهامی عام با حداقل پانصدهزارتومان به ثبت رسیده و قسمتی از سرمایه خود را با فروش لوراق به مردم تامین می کردند و مراحل اداری و ثبتی آن بسیار پیچیده و دشوار بود.به همین دلیل در قانون تجارت نوعی دیگر از سهامی به نام سهامی خاص قانون گذاری شد که با حداقل سرمایه صد هزار تومان و با مراحل اداری و ثبتی بسیار ساده تری به ثبت می رسد که در مرحله ی اول باید 35 درصد سرمایه این شرکت به حساب بانکی شرکت ریخته شده و تا زمان اتمام تمامی مراحل ثبتی آن این مبلغ دست نخورده باقی می مانند.

سرمایه این شرکت به صورت سهام بین سهام داران تقسیم شده که مسئولیت صاحبان سهام با توجه به میزان سهام آنها تعریف می شود و در شرکت سهامی برای تامین سرمایه خود اجازه هیچ نوع معامله ای با مردم مانند سهامی خاص ندارند. در ثبت شرکت سهامی خاص 4 تا 8 برابر سرمایه تشکیل شرکت به افراد وام و تسهیلات تعلق گرفته و تمامی شرکت های دولتی مایلند که با شرکت های سهامی خاص وارد مزایدات و مناقصات شوند.

نکاتی درباره ثبت شرکت سهامی

حداقل اعضای تشکیل دهنده این شرکت باید 5 نفر یاشند که یه 3 سهام دار که با توجه به سرمایه شرکت میزان سهام هرکس باید مشخص شود(سهام شرکت قابل انتقال است که برای انتقال آن باید صورتجلسه تشکیل شده و تمامی سهام داران امضا کنند) و دو بازرس اصلی و علی البدل تقسیم می شوند. اعضای هیات مدیره و کسانی که حق امضا دارند باید مشخص شوند که اعضای هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه باشند و یا حتی ورشکسته شده باشند.همچنین در قرار داد میزان سهام هرکس مشخص می شود که مدیر باید دارای یک سقف مشخصی از سهام در اساسنامه باشد که اگر میزان مشخص شده در اساسنامه را نداشته باشد تا یک ماه فرصت رسیدن به آن میزان را دارد در غیر صورت از سمت خود برکنار می شود.

دو نفر از افراد که به بازرس اصلی و علی البدل تقسیم می شوند نباید با اعضای هیات مدیره هیچ نسبتی داشته باشند، مرتکب جرم و جنایت نشده باشند و دارای سوء پیشیه نباشند، قبلا ورشکسته نشده باشند، مدیر و مدیرعامل نمی توانند این سمت را بر عهده بگیرند.

وظیفه بازرس علی البدل چیست

بازرس علی البدل انتخاب می شود تا اگر بازرس اصلی استعفا داد، فوت کرد و یا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف خود نبود این بازرس وظایف را بر عهده بگیرد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

 • کپی شناسنامه اعضا.
 • کپی کارت ملی اعضا.
 • گواهی عدم سوء پیشینه.
 • درصورت مجوزی بودن موضوع ارائه مجوز.
 • اشخاص خارجی هم با ارائه پاسپورت و ترجمه آن می توانند اقدام به ثبت شرکت کنند.

پس از ارائه این مدارک باید :

برای شرکت با توجه به حوزه فعالیتش انتخاب نام شود که نام باید فارسی و حداقل 3سیلاب داشته باشد.

موضوع فعالیت شرکت تعیین شود.

مدارک لازم برای انتقال سهام 
 • کپی شناسنامه و کارت ملی همه سهامداران فعلی و جدید.
 • روزنامه رسمی تأسیس و آگهی تأسیس.
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود.

آدرس شرکت مشخص و قید شود.

اگر شرکت ورشکسته شود، نتواند در موضوع فعالیت خود فعالیت کند، صاحبان سهام و یا دادگاه رای به انحلال دهند و یا بعضی شرکت ها برای ثبت خود تاریخ معین در نظر می گیرند، اگر تا آن تاریخ مجددا اقدام به تمدید نکنند با وجود یکی از این شراط مجبور به انحلال شرکت و می شوند و اگر اقدام نکنند دادگاه این عمل را انجام میدهد.

مدارک لازم برای ثبت موسسه

 • کپی شناسنامه ی اعضاء.
 • کارت ملی اعضاء.
 • در صورت نیاز ارائه ی جواز.
 • به دلیل غیر تجاری بودن موسسه نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نیست و تمامی شرایط ثبتی آن همانند شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

ثبت موسسه حقوقی در تهران نیازی به پروانه وکالت و مدرک تحصیلی مرتبط ندارد، در شهرهای دیگر هم کافیست یکی از اعضا لیسانس حقوق داشته باشد، حتما نباید وکیل باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

 • کپی شناسنامه ی اعضاء.
 • کپی کارت ملی اعضاء.
 • گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء.
 • کارت پایان خدمت اعضاء.
 • مجوز ثبت شرکت از اداره ی تعاون.

برای ثبت شرکت تعاونی حداقل باید 7نفر اعضا وجود داشته باشند که حداقل دو نفر آنها مرتبط با موضوع فعالیت مدرک تحصیلی داشته باشند و حداقل سرمایه تشکیل تعاونی بیست و چهار میلیون 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت آراکس

سرعت و دقت بالا

ثبت شرکت آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت شرکت آراکس

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.