اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

تاسیس شرکت پیمانکاری

در تجارت امروز با گستردگی فعالیتهای مهندسی یکی از شرکتهایی که ثبت آن متداول می باشد ثبت شرکت پیمانکاری در کرج می باشد و جهت ثبت […]
آوریل 16, 2022

تعریف شرکت تضامنی

در قانون تجارت شرکتها به سه دسته تقسیم می شوند:
آوریل 16, 2022

شرایط انحلال شرکت

در پاره ای مواقع در طول زمان شرکتها بنا به دلایلی دیگر قدر به ادامه کار و فعالیت نمی باشند و شرکا و اعضای هیئت مدیره […]
آوریل 16, 2022

پیشنهاد اسم برند

انتخاب نمودن اسم برند مناسب برای هر شرکت یکی از مهم ترین کارهایی می باشد که باید پیش از تاسیس نمودن  و شروع به فعالیت آن شرکت […]