اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

تعریف برند

چندین سده می گذرد که علم برندسازی به عنوان ابزاری به منظور شکل گیری وجه  تمایز میان کالاهای یک تولید کننده از سایر تولید کنندگان مطرح […]
آوریل 16, 2022

اسم شرکت برای ثبت

معین نمودن نام هرشخصیت حقوقی همراه با ثبت هر شرکت یا موسسه مستلزم به رعایت تمامی قوانین و دستورات مربوطه و عندالاقتضاء دریافت مجوزهای لازم و ارائه […]
آوریل 16, 2022

استعلام رایگان نام شرکت – روش های استعلام نام شرکت

هم چنانکه اشخاص حقیقی از نام برخوردار هستند اشخاص حقوقی نیز دارای نام می باشند.هر شرکت می بایست نامی را مطابق مفاد اساسنامه و متناسب با […]
آوریل 16, 2022

اساسنامه شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که همه سرمایه و دارایی آن توسط موسسان فراهم می گردد،در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی وجود ندارد و تعدادی […]