اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

اسامی شرکتهای ثبت شده

ثبت شرکت تنهاراهی است که یک شرکت میتواند به صورت قانونی به فعالیت خود بپردازد و توسط دولت تحت نظارت قرار بگیرد.
آوریل 16, 2022

استعلام اسم شرکت

مختصه‌ای که شرکت را متمایز و شناس می‌نماید، حتی موجب تشخیص آن از میان سازمان‌های دیگر می‌شود، نام آن بوده؛ به همین دلیل بهتر است از […]
آوریل 16, 2022

مراحل دریافت پروانه بهره برداری

آوریل 16, 2022

نمونه صورتجلسه

در این مقاله میخواهیم هر یک از شرکت های را بطور مختصر به همراه نشست نامه تغییرات شرکت بررسی کنیم.