اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

انتخاب برند خوب

انتخاب برند خوب یکی از عوامل مهم شرکت محسوب می شود همین امر سبب شده است تا موسسه حقوقی آراکس در این مقاله تلاش و کوشش […]
آوریل 16, 2022

تنظیم طرح توجیهی

 ابتدا طرح توجیهی را توصیف نماییم
آوریل 16, 2022

اخذ کارت بازرگانی

می توان گفت هر فعالیت و یا اقدامی که مطابق قوانین کشور ، به یک مجوز از سمت سازمانها و ارگان های مربوطه نیازمند می باشد […]
آوریل 16, 2022

مراحل ثبت برند

یکی از مزایا و فواید مفید و افزایش کاربری و پیشرفت و توسعه کسب وکار تجاری ثبت برند است . انتخاب نام برند و مفید و […]