اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

دفاتر پلمپ دارایی

هر شرکت یا موسسه ای که ثبت می شود بعد از فرآیند ثبت چون شامل قانون مالیات میشود جهت اخذ پلمپ دفاتر سال آینده خود باید […]
آوریل 16, 2022

استعلام آنلاین نام برند

اول به تعریف ثبت برند در کرج می پردازیم برند چیست ؟
آوریل 16, 2022

اخذ گرید

شرکت ها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد به دو دسته تقسیم میشوند:
آوریل 16, 2022

اخذ ایزو