اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

همه دانستنی ها در مورد ثبت شرکت در کرج

برای ثبت شرکت در کرج باید ابتدا بدانیم چرا شرکت تاسیس می کنیم؟
آوریل 16, 2022

ثبت اظهارنامه برند در کرج تخصص آراکس

آوریل 16, 2022

اخذ گواهی ارزش افزوده در کرج

اخذ گواهی ارزش افزوده برگه ای ست که توسط اداره مالیات استان البرز صادر میگردد. پس از آنکه کلیه افراد مبالغ ارزش افزوده را دریافت می […]
آوریل 16, 2022

تشکیل پرونده ارزش افزوده در کرج

بسیاری از مشاغل در سطح شهر کرج، باید برای تشکیل پرونده ارزش افزوده اقدام نمایند، اما برای بسیاری از مردم واضح نسیت که ارزش افزوده چیست. […]