اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

ثبت برند زعفران در کرج

برند یک نام ، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده خدمات یا محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصولات […]
آوریل 16, 2022

ثبت برند حقیقی در کرج

علامت نشان قابل مشاهده و رویتی می باد که کالاها و خدمات شخص حقیقی با شخص حقوقی را از دیگران متفاوت می کند.علامت جمعی هم یک […]
آوریل 16, 2022

ثبت برند رستوران در کرج

رستوران نوعی موسسه می باشد که در آن خوراک و نوشیدنی ارائه می گردد و در همان جا مصرف می گردد. مطلوبیت خوراکی که ارائه شده […]
آوریل 16, 2022

ثبت برند حقوقی در کرج

موسسین شخص حقوقی در کرج که محصول خود را وارد عرصه بازار می کند قادر می باشد برند مخصوصی که مختص به خود و منحصر به […]