مراحل و اقدامات لازم جهت اخذ جواز تاسیس صنایع

 اخذ جواز تاسیس صنایع

با عنايت به سند چشم انداز کشور و پشتيباني  از توليد کنندگان داخلي، دولت مزاياي  خاصي را در اين راه به توليد کنندگان اعطا نموده که پرداخت وام هاي بلند مدت و فاقد سود هاي بهره اي براي  راه اندازي معادن و کارخانجات توام  با اخذ جواز تاسيس در شهرک هاي صنعتي  يکي از اين مزايا مي باشد.

جواز تاسیس صنایع چیست؟

  1. جواز تاسیس صنایع مجوزی می باشد که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به منظور انجام یک فعالیت تولیدی یا اقتصادی دریافت می کنند.
  2. جوار تاسیس صنایع به شخصی که مالک آن می باشد این اجازه را می دهد تا در یکی از شهرک های صنعتی به تولید محصولی مشغول باشد که در خود جواز ذکرشده است.
  3.  با توجه به نوع محصولات جواز تاسیس صنایع ، بایستی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا سایر ارگان های مرتبط دریافت شود.
  4. در ضمن به منظور تولید کالاهای مختلفی اعم از نخ های جراحی،سرنگ، احداث کارخانه های داروسازی و کارخانه های مواد غذایی و....قبل از هرکاری دریافت مجوز تاسیس صنایع از وزارت بهداشت الزامی و ضروری می باشد.

نکته: بایستی توجه داشت که به منظور اخذ یک جواز باید کالاهایی که با یکدیگر مطابقت دارند در آن جواز قید گردند به عنوان مثال مواد غذایی و لوازم الکترونیکی قادر نمی باشند در یک جواز قید شوند.

مزاياي جواز تاسيس صنایع

خاص ترين مزايا  براي افرادي  که  به دريافت جواز تاسيس موفق  مي شوند، واگذاري زمين در شهرک هاي صنعتي با شروط  مناسبي توامان  مي باشد که به شکل 30 % نقدي و 70 % وام فاقد بهره ميباشد که از سوي  وزارت صنايع پرداخت مي شود.طريقه ي  باز پرداخت وام به شکل  اقساط 36 ماهه و در سررسيدهاي 3 ماه يکبار ميباشد که همانطور که ذکر شد اين وام فاقد هر نوع سود بانکي و کارمزد است.

اما محدوديتي که در اخذ جواز تاسيس موجود است محدوديتي ميباشد که براساس آن  قانون تصويب شده  در رابطه با ممنوعيت اعطاي جواز در  گستره ي  120 کيلومتري تهران موجود است بر اين مبنا که در اين حوالي به جز جواز صنايع کاني سلولزي و صنايع غذايي براي  ديگر صنايع  جواز تاسيس به صدور نميرسد . شهرک هاي صنعتي اشتهارد و فيروزکوه در اين قانون جايگاهي نخواهند داشت. مجوزي که  كه پس از دارا شدن شروط  مورد نياز به جهت  سرمايه گذاري در کليه فعاليت هاي صنعتي تازه به نام متقاضي از جانب وزارت صنايع و معادن در دو بند (الف و ب) ارائه مي شود:

الف : سرمايه گذاري در رشته فعاليت صنعتي كه در حوزه ي  اولويت هاي تعريف شده در سند هاي بالا دست همچون سند پيشبرد  صنعتي كشور برمبناي  آمايش سرزمين انجام مي پذيرد که براساس قوانين  از پشتيباني  و تشويق هاي  سرمايه گذاري دولت بهره مند مي شود.

ب : سرمايه گذاري در حوزه فعاليت صنعتي كه بيرون از حوزه ي  گزينه الف باشد که  از مشوق هاي مختص به خود سرمايه گذاري بهره مند نخواهد شد.

شرایط اخذ جواز تاسیس صنایع

  1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
  2. حداقل 18 سال سن داشته باشند.
  3. ارائه برگه پایان خدمت یا معافیت(ویژه ی آقایان) الزامی است.
  4. جواز تاسیس به دو صورت حقوقی و یا حقیقی صادر می شود.

معافيت هاي تبصره : پشتيباني ها و تشويق ها ي خاص سرمايه گذاري مشتمل مي شود از :

تسهيلات بانكي  (ريالي – ارزي)

يارانه زمين در شهرك صنعتي ،

حقوق ورودي ماشين آلات و يارانه هاي انرژي( آب ، برق و گاز)

اخذ جواز تاسيس واحد توليدي، طراحي و مونتاژ

بعد از سپري کردن  مراحل تحقيقاتي و مراحل انتخاب طرح ،  به سازمان صنايع و معادن استان مراجعت نموده و فرم جواز تاسيس را اخذ مي نماييم.

با آگاهي از قوانين  ’’ صنعتي، زيست محيطي، کار و امور اجتماعي و در حالت نياز ، وابسته به موضوع فعاليت ، طرح نظارت بر مواد غذائي ، داروئي و بهداشتي، شبکه دامپزشکي ‘‘ ،نسبت به تکميل  فرم جواز تاسيس و ضميمه شدن   به تصوير شناسنامه و ياديگر مدارک ثبت شرکت به سازمان صنايع و معادن استان تحويل داده ميشود.

دريافت جواز تاسيس از سوي  سازمان صنايع و معادن

مراحل صدور پروانه بهره برداري

پرسشنامه پروانه بهره برداري به واسطه ي شخص  متقاضي از سازمان صنايع ومعادن صلاحيتدار  دريافت  و بعد  از کامل کردن  به سازمان تحويل داده ميشود تا  بررسي شود  و از حيث کامل  بودن اطلاعات تاييد گردد.

ظرفيت سنجي جهت معين ساختن بيشترين ميزان ظرفيت  توليد برمبناي  ماشين آلات نصب شده بواسطه ي  کارشناس صلاحيتدار  براي سه شيفت کاري معادل  چهار هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100 درصد براي همه ي صنايع در سال حساب ميشود. در شرايطي که با عنايت به ويژگيهاي ماهوي صنعت احتياج به محاسبه تمام روزها ووقتهاي سال به عنوان روزهــاي کــاري ميباشد. نظير کارخانه سيمان يا شيشه) اين ميزان به شش هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100 درصد فزوني مي يابد.

درزمينه ي واحدهايي که داراي خطوط  توليد مجزا ميباشند در حالتي  که فقط يک يا چند خط از همه ي خطوط توليد آماده بهره برداري باشد صادر شدن  پروانه بهره برداري جهت آن خطوط منع قانوني به مراه ندارد.

لازم است که صدور پروانه بهره برداري  با عنايت  به قانون شيوه ي  ممانعت و پيشگيري  از آلودگي هوا به شرط توافق  سازمان حفاظت محيط زيست صورت پذيرد و براي صنايع غذائي و بهداشتي ودارويي با عنايت به قانون مواد خوردني آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به شرط استعلام و دريافت توافق وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و براي صنايع دارويي و غذايي دام و طيور با کسب موافقت سازمان دامپزشکي کشور يا واحدهاي استاني آنها انجام پذيرد.

حق الصدور پروانه بهره بــرداري بر مبناي قوانين ميبايست به حساب شماره 310 خزانه واريز شود.

پروانه بهره برداري بر اساس اطلاعات گردآوري  شده مورد نياز در برگه رنگي اختصاص يافته به انضمام  نامه ارسالي پروانه بهره بــرداري تاديه و به متقاضي تحويل داده مي شود.

جواز تاسيس

جواز تاسيس جهت توليد و فعاليتهاي اقتصادي تحت پوشش وزارت صنعت معدن تجارت انجام ميپذيرد و جوازها در شعاع خارج از 120 کيلومتري شهرها صادر ميگردد.

120کيلومتر خارج از شعاع شهر کرج: اشتهارد

120کيلومتر خارج از شعاع شهر تهران: دماوند، فيروزکوه و ساوه

120کيلومتر خارج از شعاع شهر قزوين: کاسپين

جوازتاسيس فقط مجوزي است دال بر شروع فعاليت و تاسيس و راه اندازي مکان و هيچ اعتباري ندارد.

جواز تاسيس در دو قالب: حقيقي(بنام شخص) و حقوقي(بنام شرکت) صادر ميشود.

اعتبار جواز تاسيس به مدت يکسال است.

جواز تاسيس گواهي مي باشد که به دارنده ي آن اجازه مي دهد در يکي از شهرک هاي صنعتي در جواز تاسيس قيد گرديده و با امکاناتي که پيش بيني شده مشغول به توليد کالاهايي باشد که در آن گواهي ذکر شده.

نکته :

جهت ثبت نام و علائم تجاري ( فارسي ) به منظور توليد و يا بسته بندي متقاضيان مي بايست داراي جواز تاسيس با مدارکي دال بر توليد يا بسته بندي باشد

مدارك ومستندات صدور مجوز:

  • مرحله اول:

تكميل مدارك وثبت نام

دريافت  فرم يك برگي درخواست صدور جواز تاسيس جهت تكميل وارائه به سازمان

كپي شناسنامه وكارت ملي (اشخاص حقيقي)

كپي مدارك كامل شركت همراه با كپي شناسنامه وكارت ملي اعضاء هيئت مديره (اشخاص حقوقي)

تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي ممهور به مهر شركت مشاور ذيصلاح

تهيه نقشه هاي جانمايي ساخت وساز وچيدمان ماشين آلات به تفكيك ومنطبق با طرح توجيهي

پس از اخذ تاييديه ثبت نام بارگذاري مدارك ومستندات (بند 4و5) در سامانه صدور جواز تاسيس

تهيه نقشه توپوگرافي از محل اجراي طرح با درج مختصات جغرافيايي در صورت استقرار در اراضي منابع ملي

  • مرحله دوم:

پرداخت 100000 ريال بابت ابطال تمبر به دبيرخانه سازمان

ارائه اصل مدارك تهيه شده در مرحله اول به سازمان (با توجه به عدم عودت مدارك فوق ، متقاضي ملزم به تهيه ونگهداري يك نسخه از مدارك واسناد در نزد خود ميباشد.).