اخذ کد اقتصادی در کرج توسط کارشناسان با تجربه اخذ کد اقتصادی در کرج موسسه ثبتی آراکس انجام می شود
فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .
کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره کداقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

مزایای اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی دربردارنده مزایایی به شرح ذیل می باشد:

 1.  با داشتن این کد از رقابت های ناسالم جلوگیری می گردد و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می شود.
 2.  از دیگر مزایای اخذ کد اقتصادی، اخذ مجوز برای انجام امور بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی است.
 3.  از مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی، ارایه کد اقتصادی جدید و تعهد مبنی بر ارایه این کد پس از صدور می باشد.
 4. برای انجام امور تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع کالا و کالاهای خدماتی به وسیله ی اشخاص حقوقی داشتن این کد الزامی است.
 5.  اشخاص حقیقی هم که به این امور ( واردات و صادرات و توزیع کالا و..) اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار هستند یا دارای محل فعالیت تجاری اند واجد شرایط اخذ کد اقتصادی اند.
 6. اخذ کد اقتصادی برای انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی الزامی و ضروری است.
 7. کسب مجوز برای فعالیت های تجاری و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاش های ناسالم از دیگر مزایای کد اقتصادی است.
 8.  فعالیت های اقتصادی به شیوه های مختلف انجام می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان نیازمند شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. دریافت مجوز جهت فعالیتهای تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیت ها و تلاش های غیر عرف و ناسالم از دیگر مزایای دریافت  این کد می باشد.

مدارک لازم جهت اخذ کداقتصادی در کرج

الف) کپی برابر اصل از کلیه مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه،شرکتنامه و تقاضانامه(برای شرکتهای با مسئولیت محدود) و اظهارنامه(برای شرکتهای سهامی خاص)
ب)اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی،
ج)کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره،
د) گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی،
ن)تکمیل دفترچه مشخصات شرکت و مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز
و) درصورت تشکیل پرونده توسط وکیل اصل وکالتنامه وکیل با مهر و امضای شرکت
پس از ارائه مدارک فوق به مسئول مربوطه و ارجاع پرونده به کارشناس مالیاتی فرم درخواست کداقتصادی را نیز تکمیل وضمیمه پرونده مالیاتی مینمائید. بعد از تائید کارشناس (معمولاً تا یک هفته از زمان تحویل پرونده )برگه معمولی شماره اقتصادی را میتوانید از کارشناس دریافت نمائید.
تذکر: کارت اقتصادی به آدرس شرکت یا مکانی که طبق آن تشکیل پرونده گردیده پست میگردد.

اشخاصی که باید کد اقتصادی اخذ نمایند
کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند. قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.

شرایط اخذ کد اقتصادی در کرج

هرنوع شخصیت حقوقی بعداز مرحله ثبت شرکت تا دو ماه زمان داردبرای اینکه در اداره دارایی مربوطه تشکیل پرونده مالیاتی دهد و حوزه مالیاتی و ممیز خود را تعیین کند که براساس نوع فعالیت حوزه مالیاتی مشخص می گردد و اگر در بازه زمانی دو ماه تشکیل پرونده انجام شود 1000*2 مبلغ سرمایه را واریز به اداره دارایی دارد بعد از گذشت دوماه اگر شرکت اقدام ننماید برای تشکیل پرونده سه برابر میزان فوق را به عنوان جریمه باید پرداخت نمایند یعنی1000*6سرمایه اولیه شرکت را باید واریز نماید.
برای تشکیل پرونده مالیاتی در مرحله اول نیاز به یکسری مدارک است در صورت ارائه مدارک مورد نیاز به موسسه حقوی آرکس از ابتدا کار در اداره دارایی توسط موسسه آرکس  پیگیری می شود و پس از آن از اداره مربوطه کداقتصادی 12 رقمی برای شرکت اخذ می گردد. به دلیل اشباع تعداد شرکت ها در اداره ثبت و اداره دارایی ، علاوه بر کد اقتصادی 12 رقمی  کد اقتصادی 16 رقمی برای شرکت ها در نظرگرفته شده که مودیان پس از دریافت کد اقتصادی 12 رقمی پیش ثبت نام اولیه در خصوص اخذ کد اقتصادی 16 رقمی را انجام می دهند و پس از تایید اولیه و گذراندن 45 مرحله نامه محرمانه ای حاوی نام کاربری و کلمه عبور برای مدیرعامل یا شخصی که در شرکت حق امضا دارد به آدرس دفتر مرکزی شرکت ارسال می گرددکه باآن  نام کاربری و کلمه عبور  وارد سامانه اداره دارایی می شود و اطلاعات را تکمیل و نهایی نماید و در صورت تایید نهایی توسط اداره دارایی کد اقتصادی برای شخصیت حقوقی صادر می گردد.
پیشنهاد ما به هموطنانی که فعالیت اقتصادی خود را آغاز نموده اند اینست که هرچه سریعتر به تشکیل پرونده های مالیاتی و اخذ کد اقتصادی خود اقدام نمایند تا مشمول بخشودگی های مالیاتی شده و با آسودگی  خاطر بیشتری در مراودات مالی و اجتماعی حضور یابند و همانطور که در مطالب فوق ذکر شد مهلت اقدام قانونی جهت تشکیل پرونده های مالیاتی و اخذ کد اقتصادی تنها دوماه از تاریخ تاسیس شرکت و موسسه است و در غیر اینصورت جریمه مالیاتی تا سه برابر میزان اولیه خواهد بود .لذا در این مدت دوماهه جهت پیشگیری از اتلاف وقت و متوقف ماندن مراحل اداری و اجرایی با کارشناسان ثبت آراکس در ارتباط باشید.
شما عزیزان در نقاط مختلف کشور که علاقمند به کسب اطلاعات در زمینه های مختلف ثبتی و حوزه های مربوطه هستید می توانید ضمن مطالعه ی محتوای سایت موسسه حقوقی آرکس بصورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره های رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

اطلاعات مفید جهت اخذ کد اقتصادی در کرج:

•    محل فعالیت تجاری
محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می‌گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر به عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می‌شود؛ مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه‌ها یا شغل‌های مشابه که فعالیت با مجوز همراه نیست و داروخانه‌ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل به صورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی است.
•    وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)
پس از دریافت مدارک از حوزه باید آنها را به صورت طبقه‌بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نمایید.
طبقه‌بندی مدارک بر اساس حوزه‌های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون کد اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می‌گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط‌ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.
•    کارت اقتصادی اشخاص حقوقی
تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج خواهد شد. در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد.
•    کارت اقتصادی اشخاص حقیقی
رنگ، شکل و مندرجات کارت جدید با کارت‌های قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی، نام، نام‌خانوادگی، شماره اقتصادی، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد.
•    نحوه درخواست اخذ کد اقتصادی در کرج
مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه‌های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت داشتن شرایط، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می‌نماید و یا از فرم نمونه کپی می‌گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می‌دارد.
پس از رسیدگی، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی‌یابد و مدارک و فیش بانکی مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می‌شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی‌ها باشد، می‌توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود، درخواست کد اقتصادی نماید.
•    وظایف ادارات کل دارایی
1.    ادارات کل مالیاتی موظفند فرم‌های هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند. قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می‌دارند.
2.    ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی در کرج شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز با کارشناسان موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در ارتباط باشید.
 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت آراکس

سرعت و دقت بالا

ثبت شرکت آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت شرکت آراکس

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.