در این مقاله به مطالبی درباره ی تشکیل پرونده مالیاتی پرداخته شده است مقاله را تا انتها بخوانید.

تشکیل پرونده مالیاتی

پس از ثبت شرکت برای اینکه روند فعالیت بر اساس مالیات شرکت دقیق مشخص شود، باید در محدوده منطقه پستی آدرس آن شرکت، تشکیل پرونده دارایی انجام شود.

هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس آن پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.

جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه نمایند.

تشکیل پرونده مالیاتی در کرج - تکمیل پرونده دارایی

در جهت مطالعه ی بیشتر درباره ی تشکیل پرونده مالیاتی در کرج - تکمیل پرونده دارایی می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی

 1.  اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی)
 2.  اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت.
 3. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت.
 4.  گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت.
 5.  اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت.
 6. فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت.
 7. فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت.

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده دارایی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده دارایی داد و برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.

تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت شماره اقتصادی چقدر زمان می‌برد؟

تشکیل پرونده‌ی مالیاتی در تمام حوزه‌ها به جز حوزه‌ی مالیاتی غرب تهران حدود یک هفته زمان می‌برد. در حوزه‌ی مالیاتی غرب تهران به خاطر بازدید اداره‌ی دارایی مستغلات از محل شرکت، تشکیل پرونده‌ی مالیاتی به زمان بیشتری نیاز دارد.

پس از تشکیل پرونده‌ی مالیاتی می‌توان اقدام به دریافت شماره‌ی اقتصادی نمود که زمان دریافت آن در حدود ۲ الی ۳ هفته زمان می‌برد.

نکته‌های مهم در خصوص تشکیل پرونده مالیاتی که شرکتها باید رعایت کنند

 1.  تمام شرکت‌ها ظرف مدت ۲ ماه بعد از ثبت یا افزایش سرمایه می‌بایست مالیات “دو در هزار” خود را پرداخت نمایند؛ در غیر اینصورت مشمول جریمه‌ به میزان ۲ برابر مالیات مربوطه خواهند شد. برای نمونه، شرکتی که با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه به ثبت می‌رسد، باید مالیات دو در هزاری معادل ۲۰۰ هزار تومان به اداره‌ی دارایی پرداخت کند و اگر در مهلت قانونی دو ماهه مالیات دو در هزار خود را پرداخت نکند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به اصل مالیات افزوده می‌شود و می‌بایست ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کند!
 2. تمام شرکت‌ها، چه فعال و چه غیرفعال، می‌بایست اظهارنامه‌ی مالیاتی خودر را پس از پایان هر سال مالی، از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر به حوضه‌ی مالیاتی خود تسلیم نمایند. برای نمونه، شرکت‌ها از فروردین تا تیر سال ۱۳۹۴ فرصت دارند تا اظهارنامه‌ی مالیاتی سال ۱۳۹۳ خود را که از اول فروردین تا پایان اسفند می‌باشد به اداره‌ی دارای تسلیم نمایند.

اشخصاص مشمول پرداخت مالیات

مطابق قانون مالیاتهای مستقیم هرنوع در آمدی مشمول پرداخت مالیت است مگر اینکه معافیت از پرداخت مالیات برای شخص یا گروهی در قانون پیش بینی شده باشد . از این رو در ماده 1 این قانون آمده است :

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

مطابق قانون مالیاتهای مستقیم هرنوع در آمدی مشمول پرداخت مالیت است مگر اینکه معافیت از پرداخت مالیات برای شخص یا گروهی در قانون پیش بینی شده باشد . از این رو در ماده 1 این قانون آمده است :

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

 1.  کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 2.  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.
 4. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 5. هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

لذا تا در قانون موارد معافیت از پرداخت مالیات پیش بینی نشده باشد نمی توان به این تصور که فعالیت ما مشمول مالیات نیست نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکرد. از این رو ماده 2 قانون مذکور بیان می دارد :

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

 1. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی.
 2. دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.
 3. شهرداری ها.

تبصره 1– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤد�� مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی ( موسسات / شرکت ها ) :

 1.  آگهی تاسیس و تغییرات.
 2. اظهارنامه ثبت شرکت ها : توضیح اینکه شرکت های تازه تاسیس از زمان ثبت به مدت 2 ماه جهت تشکیل پرونده مهلت دارند و تا آمدن سال مالی جدید نیاز به تنظیم اظهارنامه مالیاتی ندارند.
 3.  اساسنامه شرکت (تقاضانامه ثبت موسسه)
 4.  فتوکپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره.
 5.  فتوکپی کارت ملی اعضاء هیئت مدیره.
 6.  سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت.
 7. تکمیل دفترچه ثبت نام.
 8.  تکمیل فرمهای صدور کد اقتصادی (در دارایی)
 9.  پرداخت حق تمبر (در دارایی)
 10. گواهی امضاء دارندگان حق امضاء شرکت از دفتر خانه اسناد رسمی.
 11. تائیدیه کد پستی نشانی قانونی شرکت از پست مرکزی شهرستان.
 12. اصل مدارک + کپی مدارک در برگ a4.
 13.  ثبت نام در سایت مزبور جهت دریافت کد اقتصادی.