تنظیم صورتجلسه شرکت در کرج

پس از اتمام مراحل ثبت شرکت ، شرکت شما داراي شخصيت حقوقي مي گردد و در اين مرحله شما مي توانيد نسبت به اعمال تغييرات شرکت خود در چارچوب اساسنامه اقدام نماييد. اما جهت ثبت و معتبر بودن اين تغييرات لازم است که آنها را طي يک صورتجلسه به رشته تحرير در آورده  و به اداره ثبت شرکتها ارائه نماييد .پس از آن در صورتی که ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت انجام شد یعنی  صورتجلسه تغييرات شما به ثبت رسيده و وجهه قانوني مي يابد. اگر فقط شرکتي نياز به تحرير صورتجلسه دارد و خود قصد پيگيري کار خود در اداره ثبت شرکتها  را دارد ، موسسه حقوقي ثبت تدبیراين خدمت را ارائه مي دهد.

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی نمونه صورتجلسه هیئت مدیره می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید و اطلاعات لازم را دریافت کنید.

اکثر تنظيمات صورتجلسه تغييراتي که در شرکتها مي تواند انجام شود عبارتند از:

 1. افزايش سرمايه.
 2. کاهش سرمايه.
 3. ورود شريک جديد.
 4. خروج شريک.
 5. تغير موضوع يا الحاق موردي به آن.
 6. تغيير آدرس.
 7. تغيير نام.
 8. و...

تنظیم صورتجلسه شرکت

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی تنظیم صورتجلسه شرکت می توانید به مقاله آن مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز را کسب کنید.

مدارک مورد نياز جهت تنظیم صورتجلسه شرکت در کرج

 1. تصوير شناسنامه و کارت ملي هر يک از اعضاي هيأت مديره و بازرسين.
 2. تصوير آگهي تاسيس و روزنامه رسمي  و تغييرات قبلي شرکت و اساسنامه شرکت.
 3. تعيين  نوع تغييرات توسط متقاضي.

نمونه صورتجلسه تغییر مدیر عامل

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی نمونه صورتجلسه تغییر مدیر عامل می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

موسسه حقوقي تدبیر صورتجلسه تغييرات را در کوتاهترين زمان تنظيم نموده ودر صورت وجود اشکالات احتمالي در آن نسبت به اصلاح صورتجلسات نيز به شما ياري مي رساند.

مواردي که مي تواند موجب رد صورتجلسه تغييرات شرکت ها شود:

به منظور ثبت صورتجلسه تغييرات رعايت نکات حقوقي و اجرايي زيادي لازم است که عدم دقت به هر کدام سبب اتلاف وقت ، انرژي و هزينه شما عزيزان مي گردد . بنابراين پيشنهاد مي کنيم که کار تنظيم و ثبت صورتجلسات خود را به وکلاي مجرب و کارشناسانموسسه حقوقي بين الملل بسپاريد.اما در صورتي که انجام اين کار را خود بر عهده گرفتيد رعايت نکات زير ضروري است.

وقتي موسسين شرکت قصد انجام چند تغيير همزمان در شرکت را دارند (مثلا تغيير اعضا، تغيير در سهام شرکت، تغيير آدرس و ساير تغييرات) بايد براي هر يک صورتجلسه مجزا تنظيم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق العاده، هيأت مديره) براي هر يک پذيرش جداگانه بگيرد. اگر صورتجلسه اي بدون پذيرش اينترنتي به همراه صورتجلساتي که در سامانه پذيرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه شما مردود  خواهد شد.

انتخاب صحيح نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت بسيار مهم و تعيين کننده است. به عنوان مثال  براي انحلال يک شرکت با مسئوليت محدود حتما بايد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده تنظيم شود و در صورتي که صورتجلسه انحلال ذيل ساير عناوين صورتجلسات تشکيل گردد موجب رد صورتجلسه مي گردد.

متن صورتجلسه را کامل و دقيق و عينا�� مانند نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تنظيم نماييد. ضمنا دقت کنيد که متن صورتجلسه تايپ شده در سامانه عينا و  به طور دقيق  با متن صورتجلسه روي کاغذ که به اداره ثبت شرکتها ارجاع داده مي شود  تطابق داشته باشد تا به رد صورتجلسه نينجامد.

اصل صورتجلسه امضاء شده توسط اعضا بايد به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد ، نه کپي يا کپي برابر اصل صورتجلسه!

اگر صورتجلسه مورد درخواست شما تغيير نام شرکت به همراه تغييرات ديگر است، حتي المقدور صورتجلسه‌ اي مجزا تدوين و ارجاع نماييد.چون در صورتي که نام پيشنهادي شما تأييد نشود، بقيه تصميمات ذکر شده در صورتجلسه هم همراه با عدم تاييد نام رد مي شود.

هيچگاه انواع متفاوتي از صورتجلسه را در يک صورتجلسه ترکيب نکنيد.  از ذکر عناوين صورتجلسه همچون «مجمع عمومي فوق العاده و عادي به طور فوق العاده» خودداري کنيد. چون بدون شک باعث رد پذيرش صورتجلسه شما مي‌شود.

دقت نماييد که شماره رهگيري صادر شده جهت صورتجلسه شما رکن اصلي شناسايي و پذيرش صورتجلسه است. حتما در بالاي برگه صورتجلسه شماره رهگيري و بارکد صادر شده درج شود، همچنين يک نسخه از رسيد پذيرش حاوي شماره و بارکد رهگيري را روي پاکت پيوست نماييد.

نکته : کمرنگ يا ناخوانا بودن کد رهگيري موجب رد صورتجلسه شما مي شود.

در صورتي که چندين صورتجلسه همزمان پذيرش کرده‌ايد همه را با يک پوشه و پاکت ارسال کنيد و قسمت فوقاني رسيدها را که شماره رهگيري بر روي آن درج شده است ببريد و همه را بر روي يک پاکت بچسبانيد.

اگر شماره ثبت و يا شناسه ملي شرکت يا مؤسسه شما با هم مطابقت ندارد يا بيش از يک شناسه ملي به شرکت شما تخصيص يافته و به همين دليل امکان پذيرش صورتجلسه خود را نداريد، قبل از اقدام به پذيرش صورتجلسه خود به واحد تعيين شناسه ملي واقع در اداره تعيين نام ثبت شرکتها مراجعه فرماييد.

اگر قصد استفاده از خدمات يک وکيل را داريد، به خاطر داشته باشيد که حتما اصل يا کپي برابر اصل وکالتنامه وکيل را به پرونده خود ملحق کنيد، وگرنه در صورت پشيماني بعدا و در طي مراحل بعد از ارسال مدارک امکان ضميمه کردن وکيل و وکالتنامه او  به پرونده وجود نخواهد داشت.

تاريخ صورتجلسه موضوع بسيار مهمي است. دقت نماييد که تاريخ ذکر شده در هر دو صورتجلسه امضا شده يکي باشد و با تاريخ ذکر شده در سامانه نيز دقيقا هم خواني داشته باشد.

ثبت شرکت در تهران

متقاضیان محترمی که در صدد ثبت شرکت در تهران می باشند و اطلاعات لازم در این زمینه را ندارند می توانند به مقاله آن مراجعه کنند و اطلاعات لازم را به دست بیاورند.

اختيارات مجمع عمومي فوق العاده

افزايش سرمايه و يا کاهش سرمايه (که مي تواند باورود وخروج شريک برگزارشود).

اصلاح مفاد اساسنامه که مي تواند شامل :تغييرآدرس ،تبديل سهام بي نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و ياسهم الشرکه ،تاسيس شعبه ،افزايش يا کاهش سرمايه و يا ورودشرکا و خروج شرکا و سايرمواردي که طبق قانون تجارت درصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي تواند برگزار شود.

اختيارات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

صلاحيت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در جلسه انتخاب مديران و بازرسان ، تعيين سمت مديران و حق امضاء مي باشد.

نکته :تصويب ترازنامه ساليانه که مي تواند در مجمع عادي ساليانه در چهار ماهه اول سال برگزار شوددر صلاحيت و اختيارات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده هم مي تواند برگزارکرد.

مدارک مورد نياز جهت تنظیم صورتجلسه شرکت در کرج

 1. کپي اساسنامه شرکت.
 2. روزنامه رسمي آخرين تغييرات شرکت.
 3. ليست شرکا با ميزان سهام.
 4. کپي کارت ملي و شناسنامه تمامي افراد.
 5. اصل مدارک شناسايي اشخاص خروجي و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها.
 6. در صورت انحلال شرکت حضور تمامي شرکا و مدير تسويه الزامي است.

از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.