نکات مهم جهت ثبت اسم تجاري در کرج

ثبت اسم تجاری در کرج

ثبت اسم تجاري الزامي و اجباري نيست، مگر در صورتي که مطابق قوانين و يا الزام دولت ثبت آن اجباري باشد.

حق انحصاري استفاده و استعمال علامت تجاري فقط متعلق به کسي خواهد بود که علامت را ثبت قانوني نموده باشد.

در صورتي که شخص مالک علامت مايل به اعطاي اجازه استفاده از علامت خود به ديگران باشد، اين اجازه بايستي در اداره ثبت مالکيت صنعتي به ثبت برسد.

اسم تجاري ثبت شده قابل انتقال به غير است.

براي علامت ثبت شده گواهي ثبت علامت انحصاري صادر مي گردد.

مدت اعتبار گواهي ثبت علامت 10 سال است. پس از پايان 10 سال مالک مي بايستي نسبت به تمديد علامت خود اقدام نمايد، در غير اين‌صورت پس از گذشت مدت تعيين شده جهت حق تقدم (حداکثر 6 ماه ) انحصار ثبت علامت برداشته خواهد شد و ديگران قادر به ثبت آن علامت به نام خود خواهند بود.

در صورت تمايل به ثبت همزمان چند علامت جداگانه، بايستي براي هر کدام به صورت جداگانه اظهارنامه تنظيم و به اداره ثبت مالکيت صنعتي تسليم نمود.

تغييرات نشاني صاحب علامت فقط در صورتي اعتبار و رسميت خواهد داشت که به ثبت رسيده باشد.

مدارک لازم جهت ثبت اسم تجاري:

قبل از هر چيز لازم به ذکر است، اسم  تجاري حقيقي ،ثبت علامت تجاري به نام شخص و اسم تجاري حقوقي به ثبت اسم تجاري به شرکت گفته مي شود. بين علامت تجاري حقيقي و حقوقي در مدارک مورد نياز آن  تفاوت است.براي شخص حقيقي همه ي مدارک بايد به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعاليت مورد نظر باشد و  در مدارک لازم براي شخص حقوقي تمام  مدارک ومجوزها بايد به نام شخصيت حقوقي يعني شرکت باشد و طبقه ي مورد نظر براي ثبت بايد در موضوع شرکت ذکر شده باشد. لازم است قبل از شروع ثبت برند  مدارک ذيل را آماده کنيد و آن ها را اسکن نماييد.

شخص حقيقي:

1)کپي شناسنامه

2)کارت ملي

3)کپي کارت بازرگاني(در صورتي که از حروف لاتين استفاده شده باشد)

4)کپي مجوز فعاليت(جواز تاسيس،پروانه ي بهره برداري،پروانه ي ساخت،جواز کسب يا کارت بازرگاني و يا هر گونه گواهي فعاليت صادره از نهادهاي نظارتي و حاکميتي دولتي)

شخص حقوقي:

1)کپي شناسنامه

2)کپي کارت ملي

3)کپي روزنامه ي  تاسيس و آخرين تغييرات شرکت(از آخرين تغييرات شرکت نبايد بيش از دو سال گذشته باشد)

4)کپي مجوز فعاليت(جواز تاسيس،پروانه ي بهره برداري،پروانه ي ساخت،جواز کسب يا کارت بازرگاني و يا هر گونه گواهي فعاليت صادره از نهادهاي نظارتي و حاکميتي دولتي)

5)کارت بازرگاني(در صورتي که از حروف لاتين استفاده شده باشد)

نکته:در صورتي که در تصوير علامت يا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه يا حروف لاتين استفاده نشده باشد،ارائه ي کارت بازرگاني الزامي نخواهد بود.

قابل ذکر است، اسم يا عنواني که ماهيت يا طريقه ي استفاده از آن بر خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه  باشد و يا موجبات فريب عموم را فراهم کند، نمي تواند به عنوان يک نام تجاري به کار رود و غير قانوني تلقي مي گردد. علاوه براين موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و يا اجازه ي استفاده از آن را صادر نموده يا به نحوي از علامت جمعي استفاده کند يا اجازه ي استفاده از آن را بدهد که موجب فريب مراکز تجاري يا  عمومي نسبت به مبدا و يا هر خصوصيت مشترک ديگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي کند.

اسم تجاري در کرج که ممنوعيت ثبت دارند

اسامي عام که به همه انواع يک محصول اشاره دارند قابل ثبت نيستند. براي مثال، اگر شرکت شما قصد دارد اسم تجاري «سراميک » را براي فروش سراميک  ثبت کند، تقاضانامه ثبت اين علامت ردخواهد شد چون «سراميک » لغتي  عام براي اين محصول است.

واژه‌هايي که به جاي موصوف مي نشينند. اينها کلماتي هستند که معمولآ در تجارت به منظور توصيف محصول مورد نظر بکار مي‌روند. براي مثال، ثبت کلمه چرم براي  توليدي اجناس چرمي  قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصيف مي‌کند.در واقع اگر به توليدکننده لباس و لوازم چرمي  براي عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاري از کلمه «چرم» داده شود، کاري منصفانه نيست  . به همين ترتيب واژه‌هاي کيفي مانند «نو »، «برتر»،  يا «مبتکرانه» به احتمال مردود خواهند شد مگر اينکه  به عنوان بخشي از يک علامت  به ثبت برسند. به عنوان مثال « مارال چرم » که در اين صورت ، لازم است در اظهارنامه ثبت اذعان گردد که نسبت به آن بخش از علامت که کلمه توصيفي است (در اينجا چرم ) تقاضاي ثبت انحصاري نمي گردد.

علائم گمراه کننده (فريبنده): علائم تجاري هستند که مشتري را درمورد هويت، جنس کالا يا منشا جغرافيايي آن دچار اشتباه مي کنند . براي مثال، عرضه مارگارين   به بازار با علامت تجاري که تصوير يک گاو داشته باشد رد خواهد شد چون علامت موجب اشتباه مصرف کنندگان خواهد شد و مصرف کنندگان احتمالا"، تصور خواهند کرد که اين علامت به محصولات لبني يا کره حيواني  مربوط است.

علائمي که ناقض انتظام جامعه  و اخلاقيات معنوي و  اسلامي مي باشند. بطورکلي کلمات يا تصاويري که  در تضاد با  عرف و هنجارهاي اخلاقي و مذهبي که عموما" پذيرفته شده‌ باشند بعنوان علامت تجاري ممنوع الثبت هستند.

پرچم‌ها، سمبل ها و علائم  سلطنتي، علائم رسمي دولتي و نشان‌هاي کشورها و نهادهاي  بين المللي که نمونه‌اي از آنها به دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالکيت معنوي (wipo) ارسال  شده است قابليت ثبت ندارند.

براساس نص قانون علامت درموارد زير ممنوع الثبت  است :

               الف ـ وجه تمايز  كالاها يا خدمات يك مؤسسه از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر نباشد.

                ب ـ خلاف موازين اسلامي و در تضاد با نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.

 ج ـ مراكز تجاري يا  اذهان عمومي را به ويژه درمورد منشا جغرافيايي كالاها يا خدمات يا کيفيات آنها دچار اشتباه كند.

    د ـ عين يا کپي برداري ازعلائم نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نمادهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي             بين‌المللي ثبت شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام ذي صلاح كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط مجوزاستفاده از آن صادر شود.

هـ ـ عين يا به طرز فريب دهنده اي  شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران شناخته شده است‌.

   و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابهي ثبت و مشهور شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباطي وجود نداشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي آسيب بزند

   ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات باشد.