توضیحات تکمیلی در خصوص تغییرات شرکت سهامی عام در کرج

پس از اتمام ثبت شرکت و دریافت آگهی تاسیس در حقیقت فعالیت شما آغاز می گردد چنانچه قصد داشته باشید تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایید باید با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه باشد. این تغییرات با اتفاق نظر کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره می باشد و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تصمیم گیری می شود. این تغییرات می تواند شامل : تغییرآدرس دفتر مرکزی ، ورود و خروج شریک ، انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسین و...

در ادامه اختیارات مجامع را به اختصار به شما توضیح میدهیم :

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

اصلاح مواد اساسنامه شرکت در این مجمع صورت می گیرد و تغییراتی همانند نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه ، افزایش و یا کاهش سرمایه ، تبدیل سهام ار بی نام به با نام و کلیه تغییراتی که طبق قانون تجارت در صلاحیت این مجمع باشد.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

از مهم ترین اختیارات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تصویب ترازنامه سالیانه با احتساب سود و زیان شرکت می باشد که در چهارماه اول سال تصمیم گیری می گردد دیگر اختیارات این مجمع انتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت سهامی عام در کرج :

 • ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت
 • در صورت داشتن تغییرات در شرکت ارائه آخرین روززنامه
 • مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
 • در صورتی که تغییرات در خواستی شما انحلال باشد حضور کلیه سهامداان و مدیر تصفیه الزامی میباشد.

روش و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی عام در کرج

 1. تکمیل مدارک درخواستی
 2. تنظیم و تدوین صورتجلسه تغییرات
 3. امضاء صورتجلسه تنظیم شده  توسط کلیه سهامدارن و اعضاء هیئت مدیره
 4. ثبت سامانه ای تغییرات شرکت
 5. پست صورتجلسه تنظیم شده به همراه مدارک به اداره ثبت شرکت حوزه فعالیت  
 6. پیگیری صورتجلسه ارسال شده از طریق شماره پیگیری دریافتی حین ثبت نام تغییرات شرکت  
 7. پرداخت هزینه های تغییرات
 8. انتشار آگهی تغییرات شرکت  و دریافت آن توسط متقاضی
 9. ثبت نام در روزنامه رسمی و پرداخت هزینه های آن

برا انجام کلیه تغییرات در شرکت ها قوانین و مقررات ویژه ای مقرر گشته است ثبت این تغییرات از طریق ثت نام در سامانه ادراه ثبت شرکتها در کرج امکان پذیر می باشد برخی از این تغییرات تنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و برخی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به طور کلی باید گفت تمامی تغییرات که منجر به اصلاح مواد اساسنامه می گردد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.