ثبت شرکت

ثبت شرکت فرآیندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین خود امضا می کنند که این قرارداد در برگیرنده قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالت (خارج شرکت) است. شرکت ها بر حسب فعالیت و نوع تعامل مابین شرکا و سهامداران انواعی دارند نظیر سهامی خاص، مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، سهامی عام و … .

مسلما بر حسب نوع شرکت قواعد و چارچوب حاکم و در نتیجه نوع قرارداد و مراحل ثبت شرکت نیز متفاوت خواهد بود.

شرکت به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسد. چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد.

در واقع،ثبت شرکت وسیله ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید تا کلیه ی فعالیت های شرکت ها تحت حمایت و تحت کنترل قانون قرار گیرد و معلوم شود آیا برای بوجود آوردن شرکت مقررات لازم رعایت گردیده است یا خیر.

امروزه در دنیای کسب و کار، برندها با ارزش ترین سرمایه های معنوی سازمان به شمار می روند ولی کمتر بعنوان سرمایه های نامحسوس شناخته می شوند. استفاده از استانداردهای بین المللی در زمینه های مختلف و ارائه راهکارهای مطمئن و با ثبات برای تایید ارزش گذاری می باشد. برند هم اینک به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه ها در بسیاری کسب و کارها در نظر گرفته می شود.

هنگامی که شرکت خود را به ثبت رسانید می توانید بر اساس موضوع فعالیتی خود برند خود را ثبت نمایید. 

کارشناسان و مشاوران مجتمع ثبت آراکس آماده ارائه خدمات در زمینه ثبت شرکت و هم چنین ثبت برند در کرج می باشند. فقط با یک تماس تلفنی

متخصص مالی براین عقیده اند که برند نام تجاری می تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد کند. برخی از شرکت ها نیز فرصت های رشد را در تصاحب برندهای موجود جستجو می کنند بدین ترتیب ایجاد مدیریت برند جزئی تفکیک ناپذیر از استراتژی شرکتی تلقی می شود.

انواع شرکت های تجاری

 1. شرکت سهامی عام.
 2. شرکت سهامی خاص.
 3. شرکت با مسئولیت محدود.
 4. شرکت تضامنی.
 5. شرکت مختلط غیرسهامی.
 6. شرکت مختلط سهامی.
 7. شرکت نسبی.
 8. شرکت تعاونی.

چه نوع شرکتی برایتان مناسب تر است؟

برای انتخاب نوع شرکت برای ثبت کردن به چه چیزهایی باید توجه شود؟

هر شخصی با توجه به نوع کاری که می خواهد در شرکت خودش انجام دهد و اهدافی که برای تأسیس شرکت دارد (کوتاه مدت و بلند مدت) می بایست حتما به اصول و قوانین مربوطه اشراف داشته باشد.

یک شرکت پس از تأسیس، زمانی می تواند انتظار آینده روشنی را داشته باشد که اصول لازم را در اساسنامه و اختیارات خودش رعایت کند. یک شرکت پس از اینکه تأسیس شد در صورت رعایت اصول مربوطه می تواند از معافیت های مالیاتی و عدم پرداخت مالیات قراردادهایش استفاده کند.

هدف گذاری در زمان تأسیس شرکت بسیار مهم و حیاتی است، پس لازم است که حتما در زمان تصمیم گیری آینده نگری را به عنوان یک رکن در نظر داشته باشیم.

اوراق ثبتی بعد از مدت کوتاهی دارای ارزش صعودی خواهند شد و از بعد از ثبت شرکت است که می توان از ارگانها، سازمان ها و بانک ها تسهیلات دریافت نمود. برای انتخاب نوع شرکت مورد نیاز، شما باید به بررسی شرایط و اهدافتان بپردازید.

شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود دسته های اصلی مورد استفاده در کشورمان است که بیش از 98 درصد شرکت های ثبت شده را تشکیل می دهند.

انتخاب کردن این نوع شرکت ها فقط بستگی به نوع کار افراد، اهداف، نوع آینده نگری و تعداد نفرات شرکت دارد. از انواع دیگر شرکت می توان از شرکت تعاونی، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت مختلط، شرکت سرمایه و ... نام برد.

شرایط ثبت شرکت 

همانگونه که در بالا قید شده است در صورتی می توان شرکت را ثبت نمایید که دارای شرایط و ضوابط قانون تجارت باشد . از جمله شرایط قانون ثبت شرکت در ذیل عنوان شده است :

 • شرایط سنی انتخاب اعضا و مؤسسین دارای سن قانونی بالای 18 سال می باشد ( در نوع ثبتی شرکت بازرگانی 23 سال سن الزامی است )
 • شرایط سرمایه الزامی است که سرمایه بالای 100 هزار تومان باشد ( در نوع ثبتی سهامی عان بالای 500 هزار تومان باید باشد )
 • در هنگام تأسیس شرکت مبلغ 35 درصد از مبلغ سرمایه در بانک به حساب شرکت سپرده گذاری شود. 

در برخی از شرکت سرمایه به شرکت اعتبار بیشتری می بخشد و در برخی دیگر از قالب های ثبتی اعضا و شرکا و مدرک آنها به شرکت اعتبار بیشتری می بخشد. 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود- شرکت نسبی- تضامنی

 1. اظهارنامه با امضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 2. دو رونوشت از شرکت نامه بامضای شرکا ارائه گردد.
 3. اساسنامه بامضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بامضای کلیه شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 5. رونوشت شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی ارائه گردد.
 6. در صورت نیاز مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه اخذ و ارائه گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. اظهارنامه باامضای همه ی سهامداران دردو رونوشت ارائه گردد.شایان ذکر است که تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشد.
 2. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بامضای کلیه سهامداران و بازرسان و هیات مدیره از میان سهامداران در دو رونوشت ارائه گردد.
 3. صورتجلسه هیات مدیره باامضای همه ی مدیران دردو رونوشت ارائه گردد.
 4. اساسنامه که همه ی صفحات آن به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد دردو رونوشت ارائه گردد.
 5. رونوشت شناسنامه همه ی سهامداران و بازرسان و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی ارائه گردد.
 6. گواهی بانکی حاکی از واریز 35% سرمایه ارائه گردد.
 7. روزنامه کثیر الانتشار جهت آگهی ها مشخص شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط

الف ) مختلط سهامی

 1. اظهارنامه باامضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 2. شرکتنامه باامضای کلیه شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 3. اساسنامه باامضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 4. اسامی مدیر یا مدیران شرکت ارائه گردد.
 5. رونوشت به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکا ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت آورده های غیرنقدی ارائه گردد.
 6. صورتجلسه مجمع عمومی دردو رونوشت ارائه گردد.
 7. رونوشت شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی ارائه گردد.
 8. در صورت نیاز مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه اخذ و ارائه گردد.

ب ) مختلط غیرسهامی

 1. اظهارنامه مشعر به امضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 2. شرکتنامه مشعر به امضای همه ی شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 3. اساسنامه مشعربه امضای شرکا دردو رونوشت ارائه گردد.
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین مشعربه امضای همه ی شرکا با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند دردو رونوشت ارائه گردد.
 5. رونوشت شناسنامه شرکا و کارت پایان خدمت در صورت مشمولی ارائه گردد.
 6. در صورت نیاز مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه اخذ و ارائه گردد.

مراحل ثبت شرکت 

برای ثبت شرکت الزامی است که مدارکی را تنظیم و آماده نمایید این مدارک را باید به اداره ثبت شرکتها ارجاع دهید .

برای مطالعه بیشتر در مورد مدارک ثبت شرکت می توانید به مقاله آن ، لینک کلید نمایید.

ثبت شرکت زمانی از ماهیت قانونی برخوردار می شود که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد . بدین صورت که می توان به صورت اینترنتی وارد سامانه اداره ثبت شرکتها شده و مراحل را به صورت کلی طی نمایید . 

جهت مطالعه بیشتر می توانید به مقاله مراحل ثبت شرکت مراجعه نموده واطلاعات کافی از کلیه مراحل اینترنتی شرکت بدست آورید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت آراکس

سرعت و دقت بالا

ثبت شرکت آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت شرکت آراکس

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.