ثبت شرکت تولیدی در کرج

توضيحاتي در حضوض امور ثبتي و ثبت شرکت توليدي در کرج

شرکت توليدي شرکتي است که به کار توليدي اختصاص داشته و در موضوع فعاليت آن توليد کالا ومنسوجات خاص ذکرگردد.امور ثبت شرکت توليدي را مي توان به شکل شرکت توليدي  سهامي خاص و يا شرکت  توليدي مسئوليت محدود به ثبت رساند و همانگونه که گفته شد در اساسنامه اين نوع شرکتها فعاليت توليدي قيد مي گردد.

براي ثبت شرکت توليدي هم ميتوان در قالب با مسئوليت محدود اقدامات ثبتي را انجام داد و هم در قالب سهامي خاص.

شرايط ثبت شرکت توليدي و صنعتي در قالب سهامي خاص

تعداد سهامداران بايد کمتر از سه نفر نباشد و دونفر هم بازرس داشته باشند.

حداقل سرمايه اي ميشود براي شرکت سهامي خاص در نظر گرفت 1ميليون ريال(100000تومان) است

 20روزکاري ثبت شرکت توليدي در قالب سهامي خاص زمان لازم دارد

واريز 35 درصد از سرمايه و دريافت گواهي بانکي براي ارائه به اداره ثبت شرکت ها

براي ثبت شرکت توليدي در ابتداي راه بايد مدارک زير را جمع آوري کرد:

تصوير مدارک شناسايي اعضاي هيئت مديره و سهامداران

ارائه اصل گواهي سوپيشينه کيفري از آگاهي يا پليس +10

ارائه اقرار نامه مديريتي با امضاي تمام اعضا

ارائه جواز فعاليت در صورت لزوم ثبت موضوع خاص شرکت ها

تنظيم وکالت نامه براي سپردن پروسه ثبتي شرکت به وکيل

پس از اينکه مدارک بالا جمع آوري شد پروسه ثبت شرکت توليدي و در موسسه حقوقي تدبیر به شرح زير شروع ميشود:

*ثبت ابتدايي شرکت

*ارائه مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري

*ارائه نام هاي درخواستي

*دريافت جواب بررسي نام هاي شرکت

*در صورت رد نام هاي درخواستي بايد نام هاي جديد را به سامانه اعلام نماييد.

*پس ازتاييد نام بايد براي افتتاح حساب به بانک مراجعه کرد و گواهي بانکي را اعلام داشت

*ارائه مدارک اعلام شده به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري

*بررسي کارشناسان اداره ثبت و اعلاميه نظريه

اعلام شماره ثبت در صورت نبود مشکل در روند ثبتي شرکت

*ارائه آگهي تاسيس از اداره ثبت شرکتها

*اقدامات دريافت روزنامه رسمي ثبت

شرايط ثبت شرکت توليدي

*حضور حداقل دو شريک براي شرکا الزامي ميباشد.

*کمترين سرمايه اي که براي شرکت با مسئوليت محدود بايد درنظر گرفته شود 1 ميليون ريال است.

*اقرار مديرعامل براي موجود بودن سرمايه

زماني که براي ثبت شرکت توليدي در قالب با مسئوليت محدود شرايط بالا را دارا بوديد ميتوانيد مدارک زير را کامل کنيد و پروسه ثبتي شرکت شورع شود:

مدارک برابر اصل شده شناسايي شرکا و همچنين اعضاي هيئت مديره

ارائه گواهي عدم سوپيشينه کيفري توسط متقاضيان

امضاي اقرارنامه مديريتي توسط متقاضيان.

در صورت نياز به مجوز براي موضوع شرکا ارائه مجوز الزامي ميباشد.

ثبت شرکت توليدي مصرف

متقاضيان ثبت شرکت توليدي مصرف براي رسيدن به منافع مشترک اين شرکت ها را به ثبت ميرسانند در واقع اين متقاضيان براي اخذ اعتبار و وام تعاوني و تهيه مايحتاج به يکديگر کمک ميکنند تا شرکت تعاوني مصرف راه اندازي شود.

همان طور که از اسم شرکت تعاوني مشخص است اشاره به همکاري و پشتيباني در کار سهامداران دارد.

پروانه توليد کارگاهي

پروانه توليد کارگاهي مجوزي ميباشد براي افرادي که متقاضي تخصص و تجربه کافي در زمينه توليد دارند تا با به کارگيري نيروهاي انساني و داشتن ابزارهاي کار تا يک سقف مشخص فعاليت داشته باشند.

پروانه توليد کارگاهي طبق درخواس و به نام صاخب کارگاه صادر ميگردد.

ظوابط

اعتبار پروانه توليدکارگاهي دو ساله بوده و از زماني که صادر ميگردد معتبر است و تمديد آن صورت ميگيرد درصورت درخواست و تاييديه کارشناسان اداره صنايع هر استان

مراحل صدور پروانه توليد کارگاهي

*اخذ پرسشنامه از اداره صنايع دستي و تکميل آن و ارائه به واحد مشخص

*بررسي کارشناسان مربوطه از فعاليت مشخص شده

*صادر کردن جواز بعد از تاييديه کارشناس صنايع دستي

شرايط اختصاصي براي دريافت پروانه توليد کارگاهي (شرکت های تولیدی)

داشتن کليه شرايط عمومي مصروحه در قانون  .

محوطه کارگاهي  فعال (  با سند مالکيت  يا استيجاري ) که در حال توليد صنايع دستي يا کارگاهي  باشد و يا  براساس دريافت اعلاميه تاسيس قبلي از معاونت صنايع دستي استان احداث و آماده بهره بردار ي شده باشد .

-داشتن سکونت دائم در شهر يا محلي که  کارگاه در آن واقع شده است.

منظورازکارگاه ، محلي  است ثابت که درآن صاحب کارگاه ( کارفرما ) با به کارگيري نيروي انساني با مهارتهاي متفاوت  به کار توليد يک رشته ازمصنوعات دستي مشغوليت دارد. .

 مدارک لازم براي اخذ  پروانه توليد کارگاهي

اصل شناسنامه به همراه تصوير صفحات اول و دوم  شناسنامه متقاضي ( براي اشخاص حقيقي )  به همراه اصل و کپي کارت ملي .

تصوير آگهي ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرين مصوبه هيئت مديره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت، تعيين شده باشند ( براي اشخاص حقوقي).

يک قطعه عکس به ابعاد 3 × 4 تمام رخ جديد رنگي (براي خانمها عکس با حجاب اسلامي ) و براي شرکتها، عکس از مدير عامل

-تصوير کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم براي آقايان زير 35 سال .

-کپي آگهي تاسيس جهت راه اندازي  کارگاه براي افرادي که آگهي تاسيس دارند.

مدارک لازم مبني برسابقه فعاليت توليدي در رشته مورد تقاضا  ،  نشاني و کروکي محل کارگاه و تصوير سند مالکيت يا اجاره نامه کارگاه براي افراد متقاضي فاقد اعلاميه تاسيس .

پر کردن فرم درخواست و پرسشنامه پروانه توليد کارگاهي و  امضا ء تعهد نامه مربوطه.