ثبت شرکت ساختمانی در کرج

منظور از شرکت  ساختماني و يا تاسيساتي و يا تجهيزاتي خصوصي ايران، اشخاص حقوقي در بخش خصوصي ايراني است که براي انجام کارهاي ساختماني و يا تاسيساتي و يا تجهيزاتي به صورت شرکت در داخل کشور به ثبت رسيده و صد در صد سهم الشرکه ي آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در بخش خصوصي باشد و منظور از شرکت ها و موسسات تعاوني پيمانکاري ساختماني و تاسيساتي و تجهيزاتي، شرکت ها و موسساتي است که بر طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به منظور انجام عمليات ساختماني،تاسيساتي و يا تجهيزاتي به وجود آمده و صد در صد سهام يا دارايي آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي مندرج در ضوابط بخش تعاوني جمهوري اسلامي ايران باشد.طبق ماده ي 1 آيين نامه ي تشخيص صلاحيت پيمانکاران ساختماني و تاسيساتي،اشخاص حقيقي يا حقوقي وابسته به بخش عمومي و يا خصوصي دستگاه هاي اجرايي و سازمان که مي تواند طبق ماده 22 قانون  برنامه و بودجه کشور براي انجام عمليات ساختماني و يا تاسيساتي و يا تجهيزاتي و يا تهيه و يا نصب و يا ساير عمليات مشابه مربوط به طرح هاي عمراني با آن ها پيمان منعقد و کار ارجاع نمايند، به 4 طبقه بشرح زير تقسيم و تعريف مي شوند:

طبقه ي اول:شرکت ساختماني و يا تاسيساتي ايراني وابسته به بخش خصوصي:

شخصي است حقوقي در بخش خصوصي که طبق قانون تجارت به صورت شرکت در ايران تاسيس شده و به ثبت رسيده و اکثريت سهام يا سرمايه ي آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در بخش خصوصي باشد.

طبقه ي دوم:کنسرسيوم پيمانکاري متشکل از چند شرکت ايراني:

همکاري دو يا چند شرکت ايراني است که براي اجراي عمليات مربوط به طرح هاي بزرگ به وجود آمده باشد و شرکت هاي تشکيل دهنده ي آن در عين حال بطور مستقل شخصيت حقوقي خود را حفظ نمايند.

طبقه ي سوم:شرکت پيمانکاري ساختماني و يا تاسيساتي وابسته به بخش عمومي:

شرکتي است در بخش عمومي که بصورت يک واحد مسئول و مستقل با اجازه ي قانون تاسيس شده و لااقل 51 درصد سرمايه ي آن متعلق به بخش عمومي باشد.

تبصره-شرکت هاي مختلط ايراني و خارجي که در ايران به ثبت رسيده و بيش از 51 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي غير ايراني باشد نيز جزو اين طبقه محسوب مي گردند.

طبقه ي چهارم:شرکت پيمانکاري ساختماني و يا تاسيساتي خارجي:

شرکتي است که در کشور خود رسماَ به ثبت رسيده و اکثريت سرمايه يا سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني باشد.

براي ثبت شرکت جهت انجام امور ساختماني،شرکت را مي توان به دو طريق سهامي خاص و مسئوليت محدود به ثبت رساند.شما مي توانيد با ارائه ي مدارک نزد موسسه ي حقوقي ثبت شرکت فکر برتر،از خدمات بي نظير ما بهره مند شويد.کارشناسان ما با کم ترين زمان،امور ثبتي شما را انجام خواهند داد

ثبت شرکت های ساختمانی در کرج

شرایط ثبت شرکت ساختمانی در قالب سهامی خاص را به شرح زیر آماده سازید:

  • حداق 3 نفر سهامدار  به همراه  2 نفر بازرس که نباید نسبت فامیلی با اعضا داشته باشند.
  • حد اقل آورده نقدی : یک میلیون ریال
  • مدت زمان لازم جهت ثبت شرکت ساختمانی  30 روز کاری
  • حداقل 35 درصد سرمایه  برای ثبت شرکت ساختمانی  سهامی خاص  باید نقدا پرداخت شود.

مدارک ثبت  شرکت ساختمانی سهامی خاص را فراهم کنید :

  • فتوکپی مدارک شناسایی اعضا شامل  کارت ملی  - شناسنامه
  • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای همه اعضا
  • امضای اقرار نامه
  • مجوز در صورت نیاز

و تنظیم وکالت نامه در صورتی که کار خود را به یک وکیل مثلا" وکلای موسسه حقوقی تدبیر بسپارید.

مدارک را به وکیل ثبت شرکت ساختمانی تحویل دهید.

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا" به وکیل ثبت شرکت ساختمانی  تحویل دهید و یا از طریق فضای مجازی و پست الکترونیک  ارسال کنید.

  1. تهیه و تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس

•        ارائه کپی  ترجیحا "برابراصل  کارت ملی  و شناسنامه اعضا

•        تحویل اصل گواهی عدم سوء پیشینه

•        امضای اقرار نامه

•        مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

      2.       تحویل مدارک به وکلا موسسه تدبیر

     3.       تحویل مدارک  ثبت شرکت ساختمانی به اداره ثبت توسط وکلا موسسه تدبیر

     4.       تایید  نام اولیه 

     5.       تاییدیه نهایی نام پس از 4 روز

     6.       در صورتی که ابلاغیه  رد نام  داده شود ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )

     7.       دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت به همراه اوراق ثبتی شرکت ساختمانی و ارسال پرونده به انضمام برگه  تایید نام به موکل جهت افتتاح حساب جاری  بنام شرکت

     8.       تسلیم فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر

     9.       ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت

•        در صورت نیاز به مجوز، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.

     10.     تایید موضوع فعالیت شرکت توسط اداره ثبت

     11.     انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع مراحل ثبت شرکت ساختمانی

     12.     دریافت شماره ثبت و شناسه ملی در  آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی

     13.     دریافت روزنامه رسمی20  -15 روز پس از آگهی تاسیس توسط  اداره پست