ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص نوعی شرکت سهامی است که شباهت زیادی به ثبت شرکت با مسولیت محدود دارد.این نوع شرکت بازرگانی است و مناسب برای جنبه های مختلف است مانند گرفتن تسهیلات بانکی اخذ نمایندگی های معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا .

سهام این نوع از شرکت قابل دادو ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم  با ثبت صورتجلسه به راحتی قابل معامله است

زمان تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه ان در موقع تاسیس و توسط موسسان تامین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.که این امر مخالف شرکت با مسولیت محدود است.

این شرکت بر خلاف شرکت های تضامنی است یعنی مسولیت هر کدام از  شریک های شرکت در مقابل بدهی ها و تعهدات فرد در مقابل شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در زمان مشکل نیازی به مصرف اموال شخصی خود ندارند.در واقع در زمان ورشکستگی فقط سرمایه شرکا از بین می رود و طلبکاران نمی توانند از اموال شخصی مدیران شرکت برداشتی داشته باشند.

اسم شرکت های سهامی خاص باید دارای چه ویژگی ها باشد؟

در این نوع شرکت که شرکت سهامی خاص نام دارد باید اسم شرکت بعد از عبارت سهامی خاص اورده شود.
و این نام باید در تمام اوراق اطلاعیه ها و اگهی های شرکت به صورت کاملا واضح اورده شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص چقدر است ؟

کمترین مبلغ مورد نیاز برای ثبت این نوع از  شرک مبلغ یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) می باشد،که توسط موسسین باید تامین گردد و 35% از این سرمایه را باید در  یکی از بانک ها سپرده گذاری کنند که حساب  به نام شرکت در شرف تاسیس است.

شرکت های سهامی خاص چه زمانی نیازمند افزایش سرمایه هستند؟

معمولا شرکت های سهامی خاص در حال گرفتن امتیازات و تسهیلات بانکی نیاز به افزایش سرمایه ی خود دارند به همین دلیل تا 10 برابر سرمایه ثبت شده به ان ها وام تعلق می گیرد.

سهامداران هیت مدیره و بازرسین در شرکت های سهامی خاص چه شرایطی باید داشته باشند؟

شرکت سهامی خاص حداقل از 3 نفر سهامدار و دو نفر مدیر تشکیل شده است.بهتر است که اعضای هیئت مدیره عددی فرد باشد تا در تصمیم گیری بتوانند راحت تر به تفاهم برسند.این افراد که هیئت  مدیره را تشکیل می دهند برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.
در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس بسیار الزامی است، این افراد برای یک دوره مالی یکساله انتخاب می شوند و نباید از افراد درجه 1 تا 3 اعضای هییت مدیره باشند.

سهام شرکت‌های سهامی خاص به چند دسته تقسیم می‌شود؟

سهام شرکت سهامی خاص، به دو نوع “سهام با نام” و “سهام بی‌نام” تقسیم می‌شود. همچنین سهام با نام نیز به دو دسته‌ی “سهام با نام عادی” و “سهام با نام ممتاز” تقسیم می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

برای تاسیس شرکت سهامی خاص،مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:

به منظور تاسیس شرکت سهامی خاص مدارک ذیل بایستی به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد:

 1.  دو رونوشت از اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد کامل گردد.
 2. تکمیل دو رونوشت از  اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد کامل گردد.اظهارنامه ذکر شده باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
 3.  دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بایستی ارائه گردد.
 4. نخستین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و رونوشت شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین تعیین گردد.
 5. رونوشت کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت ارائه گردد.
 6. چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه رونوشت آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)الزامی می باشد.
 8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت از الزامات است.
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
 11.  اصل وکالتنامه یا رونوشت برابر اصل وکالتنامه ارائه گردد.
 12.  اصل قیم نامه یا رونوشت برابر اصل قیم نامه ارائه گردد.
 13.  فیش 000/40 ریال به عنوان هزینه پرداخت گردد.
 14.  گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت ارائه گردد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص متقاضیان محترم باید وارد سایت http://irsherkat.ssaa.ir  شوند و تقاضای ثبت و تاسیس شرکت یا موسسه غیر تجاری خود را اعلام نمایند و مراحل ذیل را انجام دهند:

به منظور ثبت شرکت سهامی خاص نخست باید اطلاعاتی مانند اسم شرکت،موضوع شرکت،آدرس دفتر مرکزی شرکت،سرمایه اولیه شرکت،اشخاص شرکت،سهام و سرمایه هر شخص،سمت اشخاص، ارتباط ما بین اشخاص،شعب شرکت،روزنامه و سال مالی،متن صورتجلسه،درج متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت،را وارد نمایید.بعد از قید اطلاعاتی که در سامانه خواسته شده است بایستی منتظر باشید تا کارشناس مربوطه اطلاعات شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و درصورتی که هیچ نقص و اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته باشد باید با عنایت به تقاضای اداره ثبت شرکت ها مدارک را به این اداره ارسال کنید.در این مرحله شما بایستی یک پرینت از اوراق چاپی در سامانه تهیه کنید و به امضاء سایر اعضای شرکت برسانید. سپس مدارک لازم را از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس مذکور در تاییدیه پذیرش ارسال کنید.پس از ارسال پستی،باید شماره مرسوله را در سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد نمایید.در صورت عدم وجود نقص در مدارک ارائه شده،کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید. در این صورت شخص متقاضی باید با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای اخذ مدارک ثبتی و همچنین امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.بعد از تأیید تمامی مراحل و دریافت شماره ثبت، بایستی آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.که در این صورت هزینه انتشار آگهی به صورت اینترنتی پرداخت می شود.بعد از درج آگهی در روزنامه رسمی شما می توانید فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمایید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت آراکس

سرعت و دقت بالا

ثبت شرکت آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت شرکت آراکس

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.