ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در کرج

شرایط و اقدامات لازم جهت ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت ها در کرج

تغيير آدرس شرکت با مسئوليت محدود در کرج

جهت تغيير آدرس يک شرکت با مسئوليت محدود در محدوده حوزه اي که شرکت در آن ثبت شده است، لازم است مراحل ذيل طي شده و مدارک زير ارائه و به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد:

جهت تغيير آدرس شرکت با مسئوليت محدود  لازم است مجمع عمومي فوق‌العاده تنظيم شده و صورتجلسه‌‌اي مبني بر اين تغيير تنظيم شده و توسط همه شرکاء شرکت با ذکر ميزان سهم الشرکه هر يک امضا گردد.

در صورتي که اعضاي شرکت بيشتر از 12 نفر باشند مي‌بايست کليه اعضاي هيأت نظار نيز ذيل صورتجلسه تنظيم شده را امضاء کنند.

صورتجلسه تنظيمي مي‌بايست ظرف حداکثر يک ماه از تاريخ تشکيل جلسه مجمع به‌وسيله يکي از اعضاي شرکت و يا وکيل رسمي شرکت به همراه مدارک ذيل به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

مدارک لازم تغيير آدرس شرکت با مسئوليت محدود در کرج

کپي شناسنامه و کارت ملي همه اعضاي شرکت ،در صورتي که شرکت هيأت نظار داشته باشد، کپي مدارک کليه اعضاي هيأت نظار

کپي آگهي تأسيس و روزنامه رسمي تأسيس شرکت

کپي روزنامه آخرين تغييرات شرکت در صورتيکه شرکت تغييراتي داشته باشد.

صورتجلسه تغيير آدرس دفتر مرکزي يا شعبه شرکت در کرج

جهت ثبت شرکت نياز به اعلام آدرسي به عنوان آدرس دفتر مرکزي شرکت مي باشد که پس از ثبت شرکت امکان تغيير آدرس شرکت با اعلام به مراجع ذيصلاح و ثبت در سوابق شرکت وجود دارد.

تغيير آدرس شرکت در قالب تصميم هيئت مديره (در صورتي که در اساسنامه اختيار آن به هيئت مديره تفيذ شده باشد) و يا مجمع عمومي فوق العاده قابل ثبت است. در صورتي که شرکتي آدرس خود را در همان حوزه ثبتي خود تغيير دهد مشخصات ثبتي آن از جمله شماره ثبت و شناسه ملي تغيير نمي کند اما اگر شرکت از يک حوزه ثبتي به حوزه ثبتي ديگري منتقل شود شماره ثبت آن تغيير خواهد کرد ولي شناسه ملي بدون تغيير مي ماند.

پس از تغيير آدرس  شرکت  بايد با توجه به درخواست شخص حقوقي فيزيک پرونده بايگاني شده در اداره ثبت مبدأ نيز به اداره ثبت مقصد ارسال گردد.

مراحل ثبت صورتجلسه تغيير آدرس شرکت در کرج و مدارک مورد نياز

جهت ثبت صورتجلسه تغيير آدرس شرکت کليه مدارک ثبتي و تغييرات شرکت نياز مي باشد بعلاوه اينکه صورتجلسه تغيير آدرس تنظيم شده که حاوي آدرس قديم و آدرس جديد به همراه کدپستي است به امضا سهامداران و يا اعضاي هيئت مديره (با توجه به تصميم اتخاذ شده) که در صد سهام آنها براي سهامداران ذکر گرديده برسد.

در صورتي که شرکت از آدرس اوليه خود به آدرس ديگري در يک حوزه ديگر انتقال پيدا کند و در پي آن شماره ثبت شرکت تغيير کند و شرکت مجدد به همان آدرس اوليه برگردد شماره ثبت آن پس از طي مراحل قانوني همان شماره ثبت اوليه خواهد بود.

انتقال فيزيک پرونده بين دو اداره در دو حوزه ثبتي مختلف امري زمانبر مي باشد که در طول اين مدت شرکت قادر به انجام هيچ گونه تغييراتي نخواهد بود  تا زماني که پرونده در اداره ثبت مقصد پذيرش و ثبت گردد.

شما مي توانيد مراحل تغيير آدرس شرکت خود در حوزه هاي کرج و تهران و همچنين تدوين و تنظيم صورتجلسه ثبت تغيير آدرس

شرکت را به مجموعه پايش واگذار نماييد

تغيير آدرس در شرکت سهامي خاص در کرج

در صورتي که يک شرکت سهامي خاص قصد تغيير آدرس شرکت را به آدرس جديدي در همان شهري که مرکز شرکت در آن واقع شده است را داشته باشد، مي‌بايست جلسه مجمع عمومي با حضور همه يا اکثريت سهامداران تشکيل شده و در آن جلسه سهامداران صورتجلسه‌اي را مبني بر تغيير آدرس شرکت با ذکر آدرس جديد شرکت تنظيم و امضاء نمايند.

در صورتي که شرکتي قصد تغيير آدرس شرکت خود را به شهري غير از شهر فعلي که شرکت در آن واقع است (انتقال شرکت) داشته باشد، علاوه بر انجام مراحل فوق کل پرونده ثبتي آن شرکت نيز از اداره ثبت شرکتهاي شهر فعلي به اداره ثبت شهر جديد منتقل خواهد شد. بنابراين علاوه بر انجام مراحل فوق لازم است تشريفات ثبت و انتقال شرکت در شهر جديد نيز به انجام برسد.