ثبت علائم تجاری در کرج

تعريف علائم تجاري

علائم تجاري نمادي است جهت  تمايز و معرفي کالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي (نهادها ، موسسات، شرکتها)

براساس قوانين تجارت  تعريف علائم، علامت جمعي و نام تجاري از اين قرار است :

الف ـ علامت يعني هر نشان ديداري و به نوعي گرافيکي كه معرف و تميز دهنده  كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي از يکديگرباشد.

ب ـ علامت جمعي يا اشتراکي يعني هر نشان قابل رويت و تصويري كه تحت عنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و معرف کالاها و خدمات اعضاي  اتحاديه، کانون ، صنف، گروه يا انجمن خاصي باشد و حاکي از خصوصيات مشترک مانند کيفيت و ماهيت کالاها يا خدمات اعضاي اين گروها باشد.

               ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و شناساننده شخص حقيقي ياحقوقي باشد.

فوايد ثبت علائم تجاري در کرج                                                   

 تضمين تميز دادن محصولات از يکديگر توسط مشتريان

شرکت‌ها را  قادر مي سازد که محصولات‌شان را از يکديگر متمايز سازند.

بهترين ابزار بازاريابي و اساس  تبليغات و کسب اعتبارو شهرت براي شرکت‌ها هستند.

با اعطايي مجوز استفاده از آنها به اشخاص ثالث منبع درآمدي  از محل امتيازها براي مالک علامت محسوب مي شوند.

جز لاينفک عقد توافق نامه اعطاي نمايندگي هستند.

دارايي ذهني و معنوي اشخاص و شرکتها محسوب مي شوند.

 مشوق شرکت‌ها براي  حفظ يا بهينه سازي  کيفيت  و ويژگي هاي محصولات هستند.

با استفاده از آنها ممکن است روند اخذ وام تسهيل گردد.

دلايل حمايت از علائم تجاري و حقوق حاصله  از ثبت علامت تجاري

امروزه اکثريت تجارو فعالين اقتصادي به اهميت استفاده ازعلائم تجاري به منظور تمايز دادن محصولات و خدماتشان پي برده‌اند، اما بسياري از اين افراد هنوز متوجه اهميت حمايت ازعلائم تجاري از طريق ثبت نمي باشند.

پس از ثبت علامت مالک آن طبق قانون ثبت علائم تجاري از حقوق حمايتي برخوردار مي شود که به موجب آن مي‌تواند از عرضه کالاهاي يکسان يا مشابه توسط اشخاص ثالث با علائم تجاري که عين يا به طريق گمراه کننده‌اي مشابه علامت تجاري وي هستند ممانعت به  عمل آورد.

اگر علامت تجاري خود را ثبت نکنيد و رقبا از همان علامت يا علامتي که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌اي است که موجب اشتباه مي گردد براي همان کالا يا کالاهاي مشابه استفاده کنند ، سرمايه‌گذاري شما در بازاريابي يک محصول ممکن است براي شما بي  فايده  باشد و به نفع رقبا تمام شود. . زيرا  اگر يکي از رقيبان از علامت تجاري يکسان يا مشابه علامت تجاري ثبت شده ديگري استفاده کند، ممکن است مصرف کنندگان  تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتيجه کالاي رقيب راخريداري کند. اين امر نه تنها از سود شخص يا شرکت کاسته  و مشتريان را گمراه مي کند ، بلکه به شهرت  و اعتبارصاحب علامت نيز خدشه وارد مي کند  ، خاصه  اگر محصول رقيب کيفيت نازلتر از کيفيت کالاي شما داشته باشد.

با توجه به نقش علائم تجاري درتعيين ميزان رشد و موفقيت يک محصول در بازار ، ضمانت اينکه در بازارهاي هدف به ثبت رسمي باشد لازم  است.

مضاف بر اينکه اعطاي اجازه استفاده از يک علامت تجاري ثبت شده به شرکت‌هاي ديگر بسيار آسان‌تر است و در نتيجه مي‌تواند منبع درآمد بيشتري براي شرکت يا شخص بوجود آورد يا مبناي عقد قررداد اعطاي نمايندگي فروش باشد.

گاهي اوقات، يک علامت تجاري ثبت شده که در ميان مشتريان معرفي شده و بازار خاص خود را دارد، ممکن است به منظوردريافت منابع مالي يا وام ازموءسسات مالي استفاده شود که به طرز موثري از اهميت علائم براي موفقيت مشاغل به حساب مي آيد.

مدارک لازم جهت تقاضاي ثبت علائم تجاري در کرج

 تحويل  اظهارنامه ثبت علامت تجاري تنها از طريق اداره علايم تجاري به روش فايل الکترونيکي ميسر مي باشد و درخواست کنندگان ثبت علامت تجاري قادرند اظهار نامه خود را تسليم اداره مالکيت صنعتي نمايند. همچنين مي توانيد با امضاي وکالت نامه و تحويل پرونده به موسسه حقوقي ايليا با برند تجاري مجتمع ثبت شرکت ايليا کليه مراحل ثبت علامت تجاري خود را از طريق اين مجموعه انجام دهيد.

مدارك مثبت هويت متقاضي

الف) شخصيت هاي  حقيقي: کپي شناسنامه و کپي کارت ملي

ب) شخصيت هاي  حقوقي: آخرين روزنامه رسمي، دليل مديريت، کپي شناسنامه و کارت ملي دارندگان حق امضاء

مدارك نماينده قانوني:

درشرايطي که متقاضي ثبت علامت تجاري نماينده قانوني (وکيل، دارنده يا دارندگان حق امضا براي اشخاص حقوقي و ...)ميباشد مدارک او نيز مي بايست پيوست بشود.

نمونه گرافيکي يا کپي يا تصوير از ثبت علامت تجاري درخواستي حداکثر مي بايست  درابعاد 10×10 سانتي متر باشد.

در حالتي که نشان تجاري دو بعدي باشد ارائه آن مي بايست  به شکل نمونه گرافيکي يا تصوير دوبعدي به شکلي که از شش زاويه مختلف تهيه و درنهايت يک نمونه واحد را تشکيل دهند الزاميست.

تحويل  مدارک مبني بر عملکرد در حوزه مربوط به عنوان نمونه مجوز اعلاميه تأسيس ��ز وزارت صنايع يا کسب پروانه بهره برداري صنايع يا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي يا پروانه کسب و...

استفاده از حق تقدم:درحالتي  که متقاضي ثبت علامت تجاري قصد داشته باشد که برمبناي  تقاضاي ثبت يا ثبت خارج ازکشور،از مزاياي حق تقدم (حداکثر6ماه) مستفاد گردد بايد مدارک مورد ارتباط را در زمينه حق تقدم مصادف  با تسليم اظهارنامه يا حداکثر ظرف 15روز از آن تاريخ تحويل بدهند.

نسخه اي ازضوابط و شرايط استفاده ازعلامت جمعي و تاييديه مقام صلاحيت دار

رسيد مربوط به پرداخت هزينه هاي قانوني

الف) هزينه اظهارنامه ثبت علامت تجاري اشخاص حقيقي

ب) معادل ارزي کليه هزينه ها و تعرفه اي ثبت علامت تجاري بر مبناي فرانک سوئيس مي بايست به شماره حساب ارزي

 نزد بانک ملي- شعبه برج آرميتا به نام خدمات ثبتي اداره کل مالکيت صنعتي واريز گردد.