ثبت علامت تجاری در کرج

از خدمات موسسه حقوقی تدبیر خدمات ثبت علامت تجاری در کرج مي باشد.

هدف از ثبت علامت تجاری در کرج چیست؟

برند و یا همان علائم تجاري از روش بدست آوردن حقوق منحصر به فرد براي شناخته شدن خدمات و محصول و اجاره آن در مقابل پرداخت مبلغ صاحب اثر را محافظت مي نمايد.که  زمان آن مي تواند  متفاوت باشد ولي  برند وعلائم تجاري  مي تواند به وسيله مبلغ  نا محدود تمديد شود.حفاظت برند و علائم تجاري به وسيله مراجع  قانوني تاييد مي شود. ثبت برند و علائم تجاري موجب رسميت بخشيدن به خدمات و محصولات و سود دهي به صاحبان برند مي شود و همجنين ثبت برند و علائم تجاري منجر به جلوگيري از تلاش متقلبين  براي استفاده از علامت هاي مشخص با هدف ارائه خدمات نا مرغوب مي شود

ثبت علامت تجاری در کرج چگونه است؟

در آغاز بايد درخواست ثبت برند و علائم تجاري در دفتر منطقه و يا دفتر ملي فهرست  يا ثبت شود.در نتيجه ثبت برند و علائم تجاري داخلي پيش نياز براي ثبت بين المللي آن در کشور هايي که اعضاي سيستم مادريد مي باشند است.و همچنين اقدام کردن به ثبت برند و علائم تجاري فقط به وسيله اداره مالکيت صنعتي امکان دارد. پرنمودن فرم اظهارنامه علامت تجاري  که شامل جزئيات برند مي باشد در اداره مالکيت صنعتي اولين قدم در ثبت برند و علائم تجاري مي باشد.

برند و علائم تجاري بايد جوري باشد که با ديده شدن آن محصول شناخته شود و نبايد موجب گمراه  کردن مصرف کننده شود . و همچنين حقوقي که به برندها و علائم تجاري داده مي شود با هم متفاوت مي باشد که از طريق بررسي هاي اداره علائم تجاري تعيين مي شود.

مزایای ثبت علامت تجاری در کرج

تضمين مي‌کند که مشتريان مي‌توانند کالاها را از يکديگر تشخيص دهند

شرکت‌ها را قادر مي‌سازد محصولاتشان را از يکديگر متمايز سازند

ابزار بازاريابي و اساس ايجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند

اجازه استفاده از  آنها به شخص ثالث داده مي‌شود و منبع مستقيم درآمد از محل حق امتيازها مي‌باشد

جزء ضروري و اجباري موافقت‌نامه‌هاي اعطاي نمايندگي هستند

ممکن است دارائي ازرشمند کسب و کار باشند

شرکت‌ها را تشويق مي‌کند در حفظ يا بهبود کيفيت محصولات سرمايه‌گذاري کنند

مي توند براي دريافت وام مفيد باشند

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری حقوقی در کرج

کپي شناسنامه و کارت ملي مالک يا مالکين

روزنامه تأسيس و آخرين تغييرات شخص حقوقي

نمونه آرم يا لوگو و تايپ نوشتاري برند(اختياري)

اگر برند لاتين باشد يا حتي ريشه عربي داشته باشد داشتن کارت بازرگاني الزامي است.

مجوز فعاليت (پروانه بهره برداري، پروانه حسب، جواز کارگاهي يا صنعتي )

ریز اقلام طبق مجوز

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری حقیقی در کرج

کپي شناسنامه و کارت ملي مالک

نمونه آرم يا لوگو تايپ نوشتاري برند(اختياري)

اگر برند لاتين باشد يا حتي ريشه عربي داشته باشد داشتن کارت بازرگاني الزامي است.

مجوز فعاليت(پروانه بهره برداري، پروانه کسب، جواز کارگاهي يا صنعتي )

ريز اقلام(مطابق با جواز)

برطبق ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 :ثبت علامت مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده سيستم اولين ثبت يا علام هرکسي زودتر اظهارنامه خود را تسليم اداره علامت نمايد حق ثبت علامت را خواهد داشت و تاريخ و زمان تسليم اظهارنامه معيار اولويت و تقدم او نسبت به سايرين محسوب مي شود و بنابر اصل “اولين تسليم کننده اظهارنامه” شما اولين متقاضي و ثبت کننده علامت محسوب مي شويد و کسي که مدعي خلاف اين اصل باشد بايد دليل و مدرک و بينه ارائه نمايد تا خلاف آن را اثبات نمايد.