صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در کرج

راهنماي نقل و انتقال سهام شرکت در کرج :

نقل و انتقال سهام در شرکتهاي سهامي خاص صورت مي پذيرد که حالات زير را براي آن مي توان متصور شد.

جهت نقل و انتقال سهام شرکتهاي سهامي خاص ابتدا بايد صورتجلسه اي توسط کارشناس تنظيم شود که افراد در آن سهام خود را واگذار نمايند. سپس فروشندگان و خريداران با مراجعه به اداره مالياتي مميز مالياتي شرکت مربوطه و پرداخت ماليات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهي پرداخت ماليات نمايند .سپس با ارايه مدارک موسسه جهت مراتب ثبتي اين تغييرات اقدام مي کند.

البته مي توان اين نقل و انتقال سهام را به صورتي انجام داد که احتياج به حضور در دارايي و پرداخت ماليات نباشد و اين اقدام کاملاً قانوني و با مشکلات کمتري مي باشد که آن نيز بي نام کردن سهام شرکت مي باشد.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهامي شرکت در کرج :

  • کپي آگهي تاسيس
  • کپي روزنامه رسمي
  • کپي مدارک شناسايي همه ي اعضاء
  • در صورت داشتن تغييرات کپي آگهي آخرين تغييرات

نقل و انتقال سهام در شرکتهاي سهامي خاص در کرج

در شرکتهاي سهامي خاص با توجه به نوع سهام که بي نام باشد و يا با نام پروسه انجام نقل و انتقال سهام متفاوت است.

در صورتي که سهام شرکت با نام باشد پس از تنظيم صورتجلسه نقل و انتقال سهام فروشندگان و خريداران بايد در اداره دارايي حاضر شده و ضمن پرداخت مفاصا حساب شرکت و ماليات 4 در 100 سرمايه اي که مي خواهند منتقل کنند  تأييديه دارايي را جهت انتقال اخذ مي کنند سپس برگه نقل و انتقال سهام دارايي را به همراه صورتجلسه امضا و ممهور شده جهت تأييد و ثبت نقل و انتقال  به ادره ثبت شرکتها ارسال مي نمايند.

درصورتي که نخواهيم جهت انجام نقل و انتقال سهام به دارايي مراجعه نماييم با تبديل سهام با نام به سهام بي نام مي توانيم مراحل نقل و انتقال سهام را راحت انجام دهيم. در واقع انتقال سهام بي نام با پرداخت مبلغ اسمي سهام امکان پذير مي باشد و شخص مالک اوراق به عنوان سهامدار شرکت شناخته مي شود. جهت کسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با کارشناسان مؤسسه تماس حاص نماييد.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهاي با مسئوليت محدود در کرج

در شرکتهاي با مسئوليت محدود جهت نقل و انتقال سهم الشرکه ابتدا صورتجلسه اي در قالب مجمع عمومي فوق العاده تنظيم مي گردد.

سپس بايد به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه نمود .دفترخانه دو نامه جهت استعلام و معرفي تنظيم مي نمايد. نامه اول براي اداره ثبت شرکتها جهت اطلاع و تأييد آخرين وضعيت شرکت ، ليست آخرين شرکا و ميزان سهم الشرکه آنان. نامه دوم هم جهت انجام نقل و انتقال به اداره دارايي صادر مي گردد. اشخاص بايد با حضور در اداره دارايي با پرداخت 4 در 100 مبلغي که مي خواهند انتقال دهند و هممچنين پرداخت مفاصا حساب شرکت خود تأيييه دارايي و برگه نقل و انتقال را دريافت کنند. پس از اخذ دو نامه با حضور در دفتر خانه اسناد رسمي صلح نامه اي بين فروشندگان و خريداران سهم الشرکه تنظيم مي گردد که به تأييد نماينده رسمي دولت يعني دفتر خانه اسناد رسمي مي رسد. پس از انجام اين مراحل نسخه صورتجلسه امضا شده وبه همراه صلح نامه تنظيم شده جهت تأييد و ثبت تغييرات به اداره ثبت شرکتها ارسال مي گردد.

جهت هر گرونه اطلاعات بيشتر در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت و همچنين مراحل تخصصي ثبت شرکت در تدبیر و ديگر اطلاعات لازم در خصوص ثبت تغييرات شرکت در کرج و ثبت برند و ثبت علامت تجاري در کرج با کارشناسان و کارگروه مجرب ثبت تدبیر در ارتباط باشيد.

در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکت سهامي خاص با توجه به پيچيدگي فرايند تدوين صورتجلسه و موارد قانوني آن پيشنهاد ميگردد قبل از هر اقدامي با کارشناسان مجرب در اين حوزه مشاوره نماييد.

به صورت ساده و سليس موارد و نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامي خاص به شرح ذيا ميباشد:

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامي خاص به اين شکل است که طي صورتجلسه اي دستور جلسه که همان نقل و انتقال سهام در شرکت سهامي خاص است تنظيم مي شود.اين صورتجلسه توسط متقاضي به اداره دارايي ارائه مي شود و اداره دارايي هم نامه اي را به شخص مي دهد.جهت 4 در صد ميزان نقل و انتقال در دارايي.

براي نقل و انتقال سهام در شرکت هاي سهامي وجود همه ي افرادي که در خواست نقل و انتقال دارند چه آنهايي که قصد وارد شدن و چه آنهايي که قصد خارج شدن دارند الزامي مي باشد.

نقل و انتقال طي 3 صورتجلسه تنظيم مي شود که در صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده افراد حاضر در شرکت و هيئت رئيسه و هم چنين دستور جلسه که همان نقل و انتقال و خروج و ورود شريک است تنظيم مي شود.

ودر صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اعضاي هيئت مديره و بازرسين تعيين مي شوند.

ودر صورتجلسه هيئت مديره دارندگان حق امضا مشخص مي شوند.

در صورت نياز به تدوين و تنظيم صورتجلسه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامي خاص و مراحل ثبت صورتجلسه فوق ميتوانيد از کارشناسان مجرب و متعهد موسسه حقوقي تدبير در کرج و تهران کمک دريافت نماييد.در اين موسسه علاوه بر تنظيم و ثبت تخصصي انواع صورتجلسات مراحل ثبت انواع شرکت،ثبت برند تجاري،ثبت علامت تجاري و ديگر مراحل قانوي شرکت به صورت کاملا تخصصي انجام ميگردد.