مراحل ثبت شرکت تضامنی در کرج

شايد شما هم عنوان شرکت «تضامني» را روي سردر مغازه‌هاي صرافي ديده‌ باشيد، خوب است بدانيد که اين قالب براي آن دسته از فعاليت‌هاي تجاري مفيد است که صاحبان آن مي‌خواهند اعتماد ديگران را به خود جلب کنند. به طور کلي در شرکت تضامني حداقل دو نفر حضور دارند که اين شرکت را تشکيل مي‌دهند و پذيرفته‌اند که مسئوليت تضامني داشته باشند. بنابراين در صورتي که دارايي شرکت براي تاديه تمام قرض‌هاي آن کافي نباشد، هريک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت مي شود

براي تشکيل اين شرکت دو کار اصلي تنظيم شرکت‌نامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها لازم است. اما خوب است بدانيد که در کنار اين دو مرحله مهم، بايد به موضوع‌هاي ديگري هم هنگام ثبت شرکت تضامني توجه داشته باشيد.

شرکت تضامني شرکتي است که براي امور تجاري توسط حداقل دو شخص با مسئوليت تضامني تشکيل مي‌شود. بنابراين در صورتي که دارايي شرکت براي تاديه تمام قروض آن کافي نباشد، هريک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.]

اين نوع شرکت با تنظيم شرکت‌نامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها تشکيل مي‌شود؛ ولي تشکيل و ثبت آن داراي شرايطي است که در زير بررسي مي‌شود

سرمایه شرکت تضامنی در کرج

سرمايه نقدي در اولويت میباشد برای شرکت تضامنی

سرمايه شرکت تضامني هم مي‌تواند وجه نقد و هم غيرنقد باشد؛ البته توصيه مي‌شود که سرمايه نقدي باشد؛ زيرا در اين صورت به مشکل کمتري برخورد خواهيد کرد و با پرداخت سرمايه شرکت، کار تشکيل آن انجام مي‌شود. اگر آورده‌ يکي از شرکا، غيرنقدي باشد اين سرمايه بايد تسليم و معادل ريالي آن تعيين شود. کار تقويم آورده‌هاي غيرنقدي (مشخص کردن ميزان نقدي آورده غيرنقدي) را خود شرکا برعهده دارند و نتيجه را در شرکت‌نامه منعکس مي‌کنند. پس از توافق بر تقويم، شرکا حق رجوع از آن‌را ندارند. تقويم تشريفات خاصي ندارد و از جانب هيچ مقام قضايي و اجرايي کنترل نمي‌شود البته اگر تقويم آورده غيرنقدي نادرست به عمل آمده باشد بعدها دردسرهايي ايجاد خواهد کرد.

در مقابل، سرمايه نقدي حتما بايد به‌وسيله پول پرداخت شود و پرداخت توسط سفته يا چک پرداخت تلقي نمي‌شود و اگر مديران شرکت به جاي وجه نقد، اسناد تجاري را قبول يا تسليم کنند، کلاهبردار تلقي خواهند شد. برخلاف شرکت‌هاي سهامي در شرکت‌هاي تضامني قانونگذار حداقل و حداکثري براي سرمايه شرکت تعيين نکرده است.

تنظیم اساسنامه شرکت تضامنی در کرج

اساسنامه در زمان تاسيس شرکت، توسط موسسان شرکت تنظيم مي‌شود؛ البته تنظيم آن با وجود تصريح در مواد137 و 200 قانون تجارت، الزامي به‌نظر نمي‌رسد. اساسنامه را مي‌توان در واقع آيين‌نامه داخلي شرکت دانست که در آن روش اداره شرکت منعکس مي‌شود.

ثبت شرکت، گام اساسي

گام بعدي براي راه‌اندازي شرکت تضامني ثبت آن است. تهيه اساسنامه براي شرکت تضامني لازم نيست؛ اما ثبت آن الزامي است و در صورتي که اين شرکت به ثبت نرسد انحلال شرکت به درخواست دادستان و پرداخت جريمه توسط مديران محقق خواهد شد.

يکي از موارد الزامي ديگر، انتشار خلاصه شرکت‌نامه در يکي از روزنامه‌هاي رسمي و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به هزينه خود شرکت است و در صورتي که شرکت شعبه‌هايي در شهرستان‌ها، هم‌زمان با تشکيل شرکت داير کند، محل شعب مزبور در آگهي‌هاي يادشده و در روزنامه‌هاي محلي نيز بايد قيد ‌شود.

در قانون تجارت در مورد طرز تنظيم شرکت‌نامه سکوت شده است، اما اداره ثبت شرکت‌ها براي حل اين مشکل و کمک به متقاضيان، نمونه‌هايي را به صورت چاپي تنظيم کرده است که موسسان شرکت‌ها موظفند براي ثبت شرکت نکاتي را که در آن قيد شده تعيين کنند.

مندرجات شرکت‌نامه در شرکت تضامنی

در صورتي که قصد داريد شرکت‌نامه يک شرکت تضامني را تهيه کنيد به اين موارد که حداقل موضوعاتي است که بايد در اين سند منعکس شود توجه داشته باشيد:

نام شرکت: منظور از نام شرکت، نامي است که شرکا براي شرکت انتخاب مي‌کنند. در اسم شرکت تضامني، بايد حداقل نام يکي از شرکا ذکر شود و در صورتي که اسم شرکت در برگيرنده اسامي تمام شرکا نباشد، بايد بعد از اسم شرکت عباراتي از قبيل و شرکا يا و برادران نوشته شود. در صورتي که شريکي از شرکت خارج شود، نام او بايد از شرکت حذف شود.

نوع و موضوع شرکت: در عنوان شرکت تضامني و قبل از نام شرکت عبارت شرکت تضامني بايد قيد شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامني است. از موارد ديگري که بايد در شرکت‌نامه قيد شود، موضوع شرکت است. اهميت ذکر موضوع به اين دليل است که شخص حقوقي تنها درباره موضوعاتي مي‌تواند فعاليت کند که در شرکت‌نامه قيد شده باشد.

مرکز اصلي شرکت: يکي از موضوعات ديگري که بايد در شرکتنامه منعکس شود مرکز اصلي شرکت است. تعيين مرکز اصلي شرکت در شرکت‌نامه، براي تعيين اقامتگاه شرکت ضروري است. البته ممکن است فعاليت شرکت در نقاط مختلف پراکنده باشد؛ بنابراين همه مراکز اصلي شرکت بايد قيد شود؛ ولي در هر حال، شرکت تنها داراي يک اقامتگاه است.

اسامي شرکا: شرکا در شرکت تضامني داراي اهميت ويژه و منحصر به فردي هستند. در شرکت‌نامه، نام همه اين شريکان با ذکر خصوصيات هويتي بايد قيد شود تا به آساني بتوان به آنان دسترسي پيدا کرد. در نمونه شرکت‌نامه که اداره ثبت شرکت‌ها تهيه کرده، قيد شده است که بايد نام شرکا، با قيد مندرجات شناسنامه و محل سکونت، نوشته شود و معمولا هويت صاحبان شناسنامه توسط همين اداره احراز مي‌شود.

ابتداي تشکيل شرکت و مدت آن: در شرکت‌نامه معمولا ابتداي تشکيل شرکت يعني روزي که شرکا با يکديگر توافق مي‌کنند که شرکت را تاسيس کنند، نوشته مي‌شود. اين تاريخ غير از تاريخ ثبت شرکت است. (اين قرارداد بايد به‌صورت مکتوب باشد و به امضاي تمام شرکا نيز برسد)

سرمايه شرکت تضامنی: سرمايه شرکت همان طور که گفتيم ممکن است وجه نقد يا غيرنقد باشد. شرکت تضامني زماني تشکيل مي‌شود که تمام سرمايه نقدي تاديه و آورده غيرنقدي تقويم و تسليم شده باشد. براي ثبت شرکت تضامني لازم است نوشته‌اي که به امضاي مدير يا مديران شرکت رسيده و حاکي از پرداخت تمام آورده نقدي و تقويم و تسليم آورده غيرنقدي باشد، به مرجع ثبت تسليم شود.

در شرکت‌نامه بايد ميزان «سهم‌الشرکه» هريک از شرکا منعکس شود چون اين ميزان در روابط شرکا با يکديگر از لحاظ مسئوليت و تقسيم سود و زيان اهميت زيادي دارد. البته ميزان «سهم‌الشرکه» در شرکت تضامني در برابر اشخاص ثالث و ديگران تاثيري ندارد و هر يک از شرکا در مقابل طلبکاران شرکت، براي تأديه کليه ديون آن مسئول هستند. اين ويژگي منحصر به اين نوع شرکت است و آن را تبديل به يک قالب خاص و ويژه براي فعاليت‌هاي تجاري مي‌کند.

مديران: شريکان شرکت معمولا يک نفر را به عنوان مدير شرکت تعيين مي‌کنند؛ البته لزومي ندارد حتما به يک نفر ختم شود. مدير شرکت تضامني ممکن است از شرکاي شرکت يا از افراد خارج از شرکت انتخاب شود.

علاوه بر مواردي که بيان کرديم شرکاي شرکت مي‌توانند هر شرط ديگري را که مخالف قانون نباشد، در شرکت‌نامه قيد کنند؛ براي مثال مي‌توانند شرط کنند که همه شرکا بر شرکت نظارت داشته باشند. در شرکت‌هاي تضامني سود و زيان به نسبت سهم‌الشرکه بين شرکا تقسيم مي‌شود؛ ولي شرکاي شرکت مي‌توانند براي تقسيم سود راه‌هاي ديگري هم تعيين کنند. علاوه بر اين ممکن است در شرکت‌نامه موارد انحلال شرکت را نيز منعکس و براي آن تصميم‌گيري کنند.