ثبت شرکت باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد سپس یک شماره ثبت به شرکت تخصیص داده می شود . که این شماره از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . بدین صورت که شناسایی شرکت توسط این شماره می باشد . بعد از ثبت شرکت ممکن است که در برخی از شرایط نیاز به استعلام نام شرکت باشد که توسط این شماره این کار انجام می شود . هم چنین در کنار شماره ثبت شرکت یک شماره دیگر به عنوان شناسه ملی شرکت به موسس داده می شود که این کد 11 رقمی می باشد که به افراد حقوقی اختصاص دارد . جهت استعلام گیری به این دو شماره نیاز می باشد . در واقع شناسایی شرکت توسط این دو شماره انجام می شود .

اهمیت شماره ثبت شرکت

 1. به معنی دیگر همانند شناسنامه شرکت می باشد .
 2. بدون تغییر می باشد و جهت اخذ استعلامات شرکت استفاده می گردد .
 3. در اصل شرکتهایی که شماره ثبت نداشته باشند شرکتهای غیر قانونی محسوب می شوند
 4. تا زمانی که شرکت به فعالیت خود ادامه دهد با شماره ثبت شرکت شناسایی خواهد شد
 5. مهم ترین المانی که میتوان استعلام ثبت شرکت را انجام داد ، شماره ثبت شرکت است
 6. درصورت انتقال شرکت از شهری به شهر دیگر شماره ثبت تغییر میکند اما شناسه ملی همواره ثابت است

مزایای استعلام شماره ثبت شرکت

مزایای استعلام شماره ثبت شرکت عبارت است از:

 1. نوع شرکت بررسی می شود
 2. محل کار آن بررسی می شود
 3. قانونی بودن شرکت بررسی می شود

روش استعلام شناسه ملی شرکت

می توانید جهت استعلام از شرکت ثبت شده ، به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس  http://www.ilenc.irمراجعه نمایید . بدین صورت که متقاضیان که جهت این امر وارد سامانه می شوند می توانند با در دست داشتن اطلاعاتی مانند شناسه ملی ،  شماره ثبت ، نام شخصیت به نتیجه مطلوب خود برسند .

مزایای ثبت شرکت در کرج

 1. انجام فعالیت ها ی شرکت به صورت قانونی.
 2.  تمام اعضا نسبت به فعالیت های شرکت مسئول هستند.
 3. تمام اعضا از حقوق قانونی بهره مند هستند و قانون از آن ها حمایت می کند.
 4. با ثبت شرکت می توانند در مناقصات و مزایده ها شرکت کنند.
 5. شرکت های بزرگ  و برند ها، نماینده گی خود را به شرکت ها می دهند.
 6. تمام اطلاعات مربوط به شرکت ها باید واضح و کامل باشد.
 7. هر چه قدر از تاریخ ثبت شرکت ها بگذرد به اعتبار شرکت افزوده می شود. 
 8. با ثبت شرکت ها می شود از مزایای دریافت وام و اعتبارات استفاده کرد.
 9. باثبت شرکت می توان با سایر کشور ها مبادلات تجاری داشت .