شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تبدیل شده است و مسئولیت مالکان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد.شرکت های سهامی به دونوع تقسیم می شود.شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.

ارکان شرکت های سهامی

شرکت های سهامی دربردارنده ارکانی به شرح ذیل می باشند:

 1. اساسنامه.
 2. مجمع عمومی.
 3. هیئت مدیره.
 4. مدیر عامل.
 5. بازرس یا بازرسان.

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت سهامی خاص،شرکتی می باشد که میان سه نفر و یا بیشتر که به طور معمول از دوستان و خویشاوندان می باشند تشکیل شده اند و سرمایه آن به وسیله موسسین آن فراهم و مهیا شده است و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد.لازم به ذکر است که در هنگام تاسیس و راه اندازی بایستی 35 در صد از سرمایه شرکت به وسیله اعضا در بانک و در حساب مخصوصی واریز شود.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص  در کرج

مشخصات شرکت های سهامی خاص در کرج به شرح ذیل می باشد :

 1. حداقل سرمایه در این شرکت ها ، یک میلیون ریال است.
 2. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر است.
 3. حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) سه نفر است.
 4. مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی خاص محدود نمی باشد.
 5. سهام شرکت سهامی خاص قابلیت عرضه در بورس را ندارد.
 6. در شرکت های سهامی خاص، اوراق قرضه  چاپ و منتشر نمی گردد.
 7. در این شرکت ها انتقال سهام،منوط به موافقت و رضایت شرکای دیگر می باشد.

چگونگی تاسیس شرکت سهامی خاص در کرج

به منظور تاسیس و راه اندازی شرکت سهامی خاص در کرج لازم و ضروری می باشد اظهارنامه ای که ضمانت کننده پیمان تمامی سهام و تصدیق بانکی بیانگر پرداخت حدال 35 در صد تمامی سهام می باشد همراه با پیوست هایی که در ذیل عنوان شده اند به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

صورتجلسه نخستین مجمع عمومی مشتمل بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و ابلاغ قبولی و تصدیق آن ها وقید اسم روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن چاپ و منتشر خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

برای تاسیس شرکت سهامی خاص در کرج،مدارکی به شرح ذیل بایستی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:

 1. دو رونوشت اساسنامه شرکت که بایستی به امضای سهامداران رسیده باشد کامل گردد.
 2. دو رونوشت اظهارنامه شرکت سهامی خاص حاکی بر ضمانت تمامی سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد کامل و ارائه گردد.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ارائه گردد.
 4.  اولین مدیران و بازرسان تعیین شود و عنوان سمت مدیریت و بازرسی تایید گردد و رونوشت شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین ارائه گردد.
 5. رونوشت کارت ملی برابر اصل شده کلیه اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت ارئه گردد.
 6. چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه رونوشت آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و رونوشت شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی و ضروری می باشد.
 7. در صورت دربرداشتن سهامدار خارجی به منظور اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و به منظور اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی) از الزامات و ضروریات می باشد.
 8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت از مراکز پلیس+10 دریافت و ارائه گردد.
 9. اقرارنامه در متن صورتجلسه به منظور تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر این که مشمول ممنوعیت های درج شده  در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها به منظور عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد  بایستی ارائه گردد.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر این که هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت به صورت کارمند حقوق دریافت نمی نمایند الزامی می باشد. شایان ذکر است در صورتی که خلاف آن ها آشکار شود شامل بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت می شوند.گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت ازجانب درخواست کننده ثبت ارائه گردد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص اشخاص می توانند با وارد شدن به پایگاه اینترنتیhttp://irsherkat.ssaa.ir به منظور ثبت و تاسیس شرکت یا موسسه غیرتجاری خود مبادرت نمایند.

جهت ثبت شرکت سهامی خاص در مرحله اول شما بایستی اطلاعاتی نظیر اطلاعات متقاضی، نام شرکت، موضوع شرکت، آدرس دفتر مرکزی شرکت، سرمایه اولیه شرکت، اشخاص شرکت، سهام و سرمایه هر شخص، سمت اشخاص، ارتباط ما بین اشخاص، شعب شرکت، روزنامه و سال مالی، متن صورتجلسه، درج متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت، را وارد نمایید.بعد از درج اطلاعات خواسته شده در سامانه، باید منتظر بمانید تا کارشناس مربوطه اطلاعات شما را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورتی که هیچ نقص و ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته باشد، بایستی بنا به درخواست اداره ثبت شرکت ها مدارک را به این اداره ارسال نمایید.در این مرحله شما باید یک پرینت از اوراق چاپی در سامانه تهیه نمایید و به امضاء سایر اعضای شرکت برسانید. سپس مدارک لازم را از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس مذکور در تاییدیه پذیرش ارسال کنید. پس از ارسال پستی، باید شماره مرسوله را در سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد نمایید.در صورت عدم وجود نقص در مدارک تقدیمی، کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می کند. در این صورت شخص متقاضی باید با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای اخذ مدارک ثبتی و همچنین امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.بعد از تأیید تمامی مراحل و دریافت شماره ثبت، بایستی آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.که در این صورت هزینه انتشار آگهی به صورت اینترنتی پرداخت می شود.بعد از درج آگهی در روزنامه رسمی شما می توانید فعالیت خود را به صورت رسمی و قانونی آغاز نمایید.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با ثبت تدبیر تماس حاصل نمایید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.