تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

برای تنظیم صورتجلسه تغییرات باید در ابتدا در مورد تغییرات شرکت ها اطلاعات داشته باشیم. هم چنین باید گفت در صورتی می توان تغییراتی را در شرکت اعمال نمود که ابتدا ثبت شرکت انجام شده باشد .

صورتجلسه تغییرات شرکت چیست؟

صورتجلسه در فرهنگ فارسی معین ، به معنای نوشته ای که رویدادها و گفتگوهای جلسه در آن ثبت می شود آمده است.به طور معمول صورتجلسه ها شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه ، مشخصات اعضاء شرکت کننده و تصمیمات اتخاذ شده می باشد. هر جلسه رسمی با تجمع ارکان ( اعضاء جلسه ، دستور جلسه ، در زمان معین و مکان ) تحقق می یابد. مکمل تحقق جلسه تنظیم صورت جلسه ای است که رسمیت جلسه را تامین می نماید.

از ارکان اصلی ثبت تغییرات شرکت در ابتدا تنظیم صورتجلسه می باشد .

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

تنظیم مطالب در نشست های رسمی به وسیله دبیر یا منشی جلسه انجام می شود.منشی جلسه ممکن است یکی از اعضا جلسه بوده و یا شخص دیگری که به همین عنوان و بدون داشتن حق رای در جلسه حضور می یابد.

متن صورت جلسه باید کامل و دقیق مطابق با نمونه های ارائه شده اداره ثبت شرکت ها تنظیم گردد وسپس عیناَ در سامانه اداره ثبت شرکت ها درج شود . پس از درج در سامانه ، می بایست اصل صورتجلسه  امضاء شده و به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

به طور کلی تغییرات شرکت ها در مجامع انجام میگیرند که به ترتیب زیر می باشند.

انوع مجامع 

 1.  مجمع موسسین
 2. مجمع عمومی فوق العاده
 3. مجمع عادی به طور فوق العاده
 4. مجمع هیئت مدیره

نحوه ی تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

الف ) نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده

 • عنوان صورتجلسه «صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده»
 • نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت  و شماره ثبت
 • سرمایه ثبت شده ی شرکت
 • محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
 • در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها
 • تعیین اعضاء هیئت رئیسه (در خصوص شرکت سهامی)
 • نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا موادی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن

مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می باشد و می توانند در ثبت تغییرات شرکت انجام دهند ، مربوط به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تصویب تراز سود و زیان شرکت ، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییر حق امضا را نام برد.

 • آنگاه صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل گردد.

ب) عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

 • عنوان صورتجلسه «صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده»
 • نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت
 • سرمایه ی ثبت شده ی شرکت
 • محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت، اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی
 • تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)

نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تعیین :

الف) اعضاء هیئت مدیره با ذکر نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا علی البدل بودن آن ها

ب) بارزسان شرکت با ذکر مشخصات کامل سجلی آن ها و اصلی یا علی البدل بودن هر یک از آنان همچنین قید نشانی کامل محل سکونت ایشان

ج) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

د) تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط

سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.

صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم و با درخواست کتبی دارندگان امضاء مجاز مراتب انجام تغییرات به ثبت شرکت ها اعلام می گردد.

صورتجلسه ی هیئت مدیره

بدیهی است وقتیکه اعضاء هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا حسب مورد فوق العاده تعیین می گردند صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت هر یک از اعضاء خود و نیز دارندگان امضاء مجاز شرکت و حسب مورد تعیین وظایف مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها به انضمام هر یک از صورتجلسات مجامع فوق ارائه می گردد که باید نکات ذیل در آن رعایت و نگارش یافته باشد.

1- عنوان صورتجلسه «صورتجلسه ی هیئت مدیره»

2- نام کامل شرکت، نوع حقوقی شرکت و شماره ی ثبت

3- محل و تاریخ ساعت برگزاری جلسه با ذکر تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت نشر آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هر طریق قانونی و مقرر شده،اشاره به آن

4- ذکر نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از آنان و نیز ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تصریح به اینکه وی عضو هیئت مدیره نیز می باشد و یا از خارج برای تصدی این سمت انتخاب شده است.

5- معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند.البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبیبن در جلسه خاتمه می یابد.

ارائه مدارک لازم و مورد نیاز به انضمام صورتجلسه فوق الذکر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت آراکس

سرعت و دقت بالا

ثبت شرکت آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت شرکت آراکس

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.